18:01 24/07/2021

Đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

Lan Anh

Ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 vào tháng 4/2021 và là đương kim Thủ tướng đầu tiên được bầu vào vị trí này...

Ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026  - Ảnh: VGP
Ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: VGP

Chiều 24/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình danh sách danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, người được để cử là ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khoá XV.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở đoàn về nhân sự bầu Chủ tịch nước. Theo chương trình dự kiến, sáng 26/7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và buổi lễ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Ông là đương kim Thủ tướng đầu tiên được bầu làm Chủ tịch nước.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, 67 tuổi, quê tại Quảng Nam, cử nhân kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khoá 10, 11, 12, 13; Ủy viên Bộ Chính trị các khoá 11, 12, 13 và đại biểu Quốc hội khoá 11, 13 và 14.

Ông Nguyễn Xuân Phúc từng là cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, sau đó làm việc cho UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Từ năm 1993-1996, ông giữ chức Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Từ năm 1997-2001, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, giữ chức Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Từ năm 2001-2006, ông Phúc giữ nhiều chức vụ như Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khoá 11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ... Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 6/2006 đến tháng 7/2016, ông giữ các chức vụ như Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khoá 11; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt - Lào; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế...

Ngày 26/7/2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 4/2021, ông được miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ và được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.