06:00 14/07/2021

Đề xuất 9 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thủ đô

Vũ Khuê

57% các doanh nghiệp đang hoạt động rất cầm chừng, 2,6% doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động hoặc chờ giải thể...Doanh nghiệp rất cần những "đòn bẩy" chính sách để vượt qua khó khăn.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2021 Hà Nội có 13.125 doanh nghiệp đăng ký mới với số vốn là 165.000 tỷ đồng, tăng 4% về số lượng doanh nghiệp, nhưng lại giảm 7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GÓI HỖ TRỢ

Hiện có 1.582 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt có hơn 7.200 doanh nghiệp đang đăng ký tạm dừng hoạt động, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 5.600 doanh nghiệp, tăng 74% so với cùng kỳ.

Tại diễn đàn "Hợp tác Doanh nghiệp và Báo chí trong môi trường biến đổi" mới đây, ông Mạc Quốc Anh, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội cho rằng, chịu tác động của Covid-19, các doanh nghiệp Hà Nội khó khăn rất nhiều.

Ông Mạc Quốc Anh, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội
Ông Mạc Quốc Anh, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội

Khảo sát của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội đối với 1.500 doanh nghiệp thành viên cho thấy, hiện nay có 57% các doanh nghiệp đang hoạt động rất cầm chừng, 38% doanh nghiệp đang hoạt động bình thường, 2,6% doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động hoặc chờ giải thể, chỉ có 1,4% các doanh nghiệp đang hoạt động rất tốt.

Theo ông Mạc Quốc Anh, các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 vừa được Chính phủ ban hành sẽ là đòn bẩy giúp người lao động và người sử dụng lao động vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, tiến độ tiếp cận lần này cần được đẩy nhanh hơn, dễ dàng hơn với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhìn lại gói hỗ trợ lần thứ nhất, các thủ tục thực hiện để hưởng ưu đãi mất tới 45 ngày, thậm chí 3 tháng mới nhận được hỗ trợ.

TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP YÊN TÂM SẢN XUẤT

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đứng vững trong bối cảnh hiện nay, ông Mạc Quốc Anh đã đề xuất 9 giải pháp cụ thể.

Thứ nhất, cần thành lập “tổ công tác vaccine doanh nghiệp” ở cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh, thành nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Như cần có nguồn lực vaccine nhanh nhất, sớm nhất để tiêm cho người lao động ở các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ chế chính sách, điều kiện thủ tục hành chính vẫn đang cản trở các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 
Thủ tục vẫn còn chồng chéo, giữa các Vụ, Cục trong các Bộ. Một sản phẩm rất nhiều Sở quản lý. Do đó, Chính phủ, bộ ban ngành tiếp tục kiểm tra rà soát, đánh giá những vướng mắc này để tháo gỡ. Đây là loại “vaccine” vô cùng quan trọng. 
Ông Mạc Quốc Anh, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội

Thứ hai, dù đã có Chương trình cà phê doanh nhân, hội nghị đầu tư, hợp tác... nhưng vẫn chưa hiệu quả nhiều. Hà Nội và các tỉnh thành tiếp tục tổ chức trực tuyến đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp hàng quý, hàng tháng, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Việc đẩy mạnh đối thoại lúc này là thực sự cần thiết cho doanh nghiệp.

Thứ ba, trước tình hình khó khăn của doanh nghiệp cần giảm thuế đất hằng năm phải nộp cho năm 2021 để bù đắp cho doanh nghiệp những tháng phải ngừng sản xuất, kinh doanh.

Thứ tư, loại bỏ các thủ tục không cần thiết để doanh nghiệp hiểu và làm ngay vì trong tình hình dịch bệnh, cộng với kéo dài thủ tục, doanh nghiệp sẽ bị mất đi cơ hội 1-3 năm.

Thứ năm, Ngân hàng Nhà nước cần sớm có chỉ đạo ra soát khó khăn của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Trên cơ sở đó, cho phép các doanh nghiệp bị ảnh hưởng có những hợp đồng tốt, lịch sử trả nợ tốt, đúng hạn, đến kỳ trả nợ gốc và lãi được khoanh lại đến tháng 12/2022 mà không bị phạt. Đồng thời được loại ra khỏi nhóm nợ xấu, để doanh nghiệp có thời gian phục hồi.

Thứ sáu, đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tiếp tục thực hiện chính sách cơ cấu giãn nợ, vay đối với khoản nợ phát sinh của 2021, không chuyển nhóm nợ cho đến 31/12/2022. Vì vấn đề này theo Thông tư số 01/2020 là quy định chỉ áp dụng cho những khoản nợ vay phát sinh trước 31/12/2020.

Thứ bảy, đề nghị mở rộng đối tượng được giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp theo Nghị quyết 84 ngày 29/5/2020. Hiện nay, Nghị quyết quy định các đối tượng được giảm quá nhỏ, trong khi có những ngành khác bị ảnh hưởng như du lịch, khách sạn, nhà hàng nhưng lại không ở trong nhóm này.

Thứ tám, việc mua sắm công hiện nay còn rất hạn chế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia. Việc này cần được công khai, mở rộng các đối tượng đủ năng lực tham gia nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động trong khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ chín, việc thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp vẫn diễn ra. Việc này là cần thiết, song trong thời điểm khó khăn này, việc thanh tra cũng nên tạm hoãn lại đến thời kỳ thích hợp. Doanh nghiệp lúc này cần tập trung cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, song hành với việc phòng chống dịch rất tốn kém chi phí, nếu phải tiếp các đoàn thanh tra sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.