11:10 03/05/2015

Đề xuất cho ngân sách vay nguồn dự trữ ngoại hối

Nhật Nam

Chính phủ giao ba bộ phối hợp nghiên cứu cơ chế cho ngân sách vay từ nguồn dự trữ ngoại hối Nhà nước

Mục đích vay được đề cập trong nghị quyết là để bổ sung vốn đầu
 tư phát triển, bảo đảm an toàn tài chính tiền tệ quốc gia.
Mục đích vay được đề cập trong nghị quyết là để bổ sung vốn đầu tư phát triển, bảo đảm an toàn tài chính tiền tệ quốc gia.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về phiên họp thường kỳ tháng 4/2015, trong đó có chỉ đạo đáng chú ý đối với Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi diễn biến kinh tế thế giới, kinh tế vĩ mô, cán cân thanh toán quốc tế và thị trường ngoại tệ, chủ động điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là lĩnh vực nông nghiệp.

Đặc biệt, lần đầu tiên Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất cơ chế cho ngân sách vay từ nguồn dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Mục đích vay được đề cập trong nghị quyết nói trên là để bổ sung vốn đầu tư phát triển, bảo đảm an toàn tài chính tiền tệ quốc gia.

Theo Nghị định số 50/2014/NĐ-CP của Chính phủ, dự trữ ngoại hối Nhà nước là tài sản bằng ngoại hối được thể hiện trong bảng cân đối tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm: dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức (là phần tài sản bằng ngoại hối thuộc sở hữu Nhà nước được Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước trực tiếp quản lý); tiền gửi ngoại tệ và vàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước gửi tại Ngân hàng Nhà nước; các nguồn ngoại hối khác.

Theo thông tin Ngân hàng Nhà nước đưa ra gần đây, dự trữ ngoại hối nhà nước cuối 2014 đầu 2015 có quy mô trên dưới 35 tỷ USD.