10:25 03/06/2021

Đề xuất nới điều kiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 39.000 doanh nghiệp

Phúc Minh -

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 có thể được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ này dự kiến đề xuất đối tượng thụ hưởng chính sách là doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 4/2021.

Số lao động này bao gồm ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương. Doanh nghiệp sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 không quá 12 tháng.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải giảm 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan thẩm quyền công bố dịch thì mới được hưởng chính sách, song không quá 3 tháng từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, đề xuất của Bộ đưa ra trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng.

Thời gian qua, công tác triển khai việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất còn chậm đến với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong 12.000 doanh nghiệp được khảo sát có 44% doanh nghiệp trả lời khó tiếp cận chính sách tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội.

Góp ý cho đề xuất trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng ý với chủ trương của Bộ nhưng cần quy định rõ hơn về đối tượng thụ hưởng.

Theo đó, cơ quan này đề xuất chỉ áp dụng trong các ngành nghề, lĩnh vực như: vận tải (hàng không, đường bộ, đường thủy); khách sạn, nhà hàng; du lịch; giáo dục, văn hóa, thể thao hoặc các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc khu làm việc tập trung bị cách ly, phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, doanh nghiệp thụ hưởng phải đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến hết tháng 4/2021. Các trường hợp còn lại tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với điều kiện để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự báo có khoảng 39.000 đơn vị, doanh nghiệp với khoảng 1,15 triệu lao động được thụ hưởng, với số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khoảng 8.450 tỷ đồng.

Theo báo cáo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với 1.846 đơn vị/doanh nghiệp cho 192.503 lao động. Tổng số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên 786 tỷ đồng.