14:41 05/03/2014

Điện mua ngoài của EVN tăng mạnh

Từ Nguyên

So với tháng 11/2013, sản lượng điện mua của EVN chỉ chiếm khoảng 52%, thì nay đã tăng thêm hơn 10%

Trong tháng 2/2014, điện sản xuất của EVN chỉ chiếm 37,12%, trong khi điện mua chiếm đến 62,88%.
Trong tháng 2/2014, điện sản xuất của EVN chỉ chiếm 37,12%, trong khi điện mua chiếm đến 62,88%.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố tình hình sản xuất, kinh doanh tháng 2/2014.

Theo đó, sản lượng điện toàn hệ thống trong tháng đạt 9,455 tỷ kWh, sản lượng huy động ngày cao nhất đạt 384,4 triệu kWh. Luỹ kế 2 tháng sản lượng điện toàn hệ thống đạt 19,79 tỷ kWh, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong tháng 2/2014, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN đạt 9,229 tỷ kWh. Lũy kế 2 tháng năm 2014, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN đạt 19,264 tỷ kWh, tăng 6,05% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện sản xuất chiếm 37,12%, điện mua chiếm 62,88%.

Điện thương phẩm ước đạt 8,682 tỷ kWh. Lũy kế 2 tháng năm 2014, điện thương phẩm ước đạt 18,354 tỷ kWh, tăng 8,58% so cùng kỳ năm trước, trong đó điện thương phẩm nội địa tăng 8,74%.

Như vậy, nếu so với các tháng cuối năm 2013, sản lượng điện mua ngoài của EVN đang có xu hướng tăng mạnh. Nếu như tháng 11/2013, sản lượng điện mua của EVN chỉ chiếm khoảng 52%, thì nay đã tăng thêm hơn 10%.

Về đầu tư các dự án, trong tháng 2, giá trị khối lượng thực hiện vốn đầu tư của EVN ước đạt 5.500 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng năm 2014, ước giá trị khối lượng thực hiện đạt 10.369 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 6.763 tỷ đồng.

EVN cho biết, trong tháng 2, tập đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban chỉ đạo tối ưu chi phí của tập đoàn; xem xét đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động của các đơn vị và cơ chế tiền lương của 9 Tổng công ty thành viên...Ban hành Quy trình đàm phán các hợp đồng mua bán điện với các nhà máy điện ngoài EVN…