16:12 23/01/2022

Doanh nghiệp Nhà nước có lương trung bình năm 2021 cao nhất

Phúc Minh -

Do Covid-19, mức lương bình quân năm 2021 trong hầu hết các nhóm doanh nghiệp đều giảm nhẹ so với năm 2020, chỉ có nhóm công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ duy trì được mức tiền lương bằng năm 2020 với 9,13 triệu đồng/tháng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có thông tin về tình hình tiền lương năm 2021 trên cơ sở báo cáo tổng hợp của 60 tỉnh, thành phố tại 41.339 doanh nghiệp, tương ứng với 3,83 triệu lao động (chiếm 15,9% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước).

Theo đó, tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2021 ước đạt 7,84 triệu đồng/tháng, tăng 4% so với năm 2020 (7,54 triệu đồng/tháng) và tăng 0,9% so với năm 2019 (7,77 triệu đồng/tháng).

Cụ thể, ở nhóm công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức tiền lương bình quân đạt 9,13 triệu đồng/tháng, bằng 100% so với năm 2020 (9,1 triệu đồng/tháng), giảm 2,2% so với năm 2019 (9,34 triệu đồng/tháng). Doanh nghiệp dân doanh là 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 5% so với năm 2020 (7,13 triệu đồng/tháng), tăng 3,4% so với năm 2019 (7,25 triệu đồng/tháng).

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 8,26 triệu đồng/tháng, tăng 20% so với năm 2020 (8,12 triệu đồng/tháng), và giảm 2,4% so với năm 2019 (8,46 triệu đồng/tháng).

Trước đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tiền lương trong năm 2020 đều giảm so với năm 2019, chỉ số ít ngành có lợi thế vẫn duy trì được mức lương cao. Tiền lương bình quân năm 2020 ước đạt 7,54 triệu đồng/tháng, giảm khoảng 3% so với năm 2019 (7,77 triệu đồng/tháng).

Mức lương cao nhất năm 2020 là 516,06 triệu đồng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở TP.HCM. Một số doanh nghiệp tại các địa phương khác cũng có mức chi trả lương cao như: Hà Nội là 185,14 triệu đồng/tháng (công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước), Đà Nẵng là 263,45 triệu đồng/tháng (doanh nghiệp dân doanh).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá, các doanh nghiệp trả lương cho người lao động rất khác nhau tùy theo vị trí công việc, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Mức tiền lương cao chủ yếu tập trung vào các ngành có lợi thế, ít chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như tài chính - ngân hàng, hóa mỹ phẩm, điện tử - công nghệ thông tin, y tế...

Bên cạnh các doanh nghiệp có kết quả sản xuất, kinh doanh tốt, có điều kiện chăm lo đời sống cho người lao động, còn có một số ít doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn dẫn đến nợ lương của người lao động.