20:25 18/01/2021

Đổi rổ VN30: ROS, SAB, EIB nhường chỗ cho BVH, PDR và TPB

Kim Phong

Danh mục mới chính thức có hiệu lực vào ngày 1/2 sắp tới

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa công bố danh mục cổ phiếu thành phần các chỉ số HoSE kỳ tháng 1/2021 trong đó có chỉ số VN30.

Danh mục mới đã loại ROS, SAB và EIB. Thay vào đó là sự trở lại của BVH cùng PDR và TPB.

Danh mục mới chính thức có hiệu lực vào ngày 1/2 sắp tới. Cùng với đó, HoSE cũng cho biết danh mục cổ phiếu dự phòng chỉ số VN30 kỳ này gồm GEX, PHR, KBC, VHC và VPI.

Kết quả này không bất ngờ khi hầu hết các công ty chứng khoán đã dự báo điều này do SAB và EIB vi phạm tiêu chí giá trị và khối lượng giao dịch khớp lệnh còn ROS vi phạm tiêu chí vốn hóa. 

Được biết điểm khác biệt trong lần cơ cấu này là Sở áp dụng bộ quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số mới ban hành, dẫn đến một số thay đổi về điều kiện khối lượng và giá giao dịch khớp lệnh, tỷ lệ free-float (khối lượng cổ phiếu tự do lưu hành trên thị trường)...

VN30: ROS, SAB và EIB nhường chỗ cho BVH, PDR và TPB - Ảnh 1.

Danh mục VN30 kỳ tháng 1/2021