13:32 27/10/2022

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phải bàn giao mặt bằng đúng tiến độ

Thanh Xuân

Về công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ khởi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ cho chủ đầu tư…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 25/10/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ khởi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, để góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (đến năm 2030 cả nước có khoảng 5000 Km đường bộ cao tốc, trong đó phấn đấu hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông vào năm 2025) và hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội, của Chính phủ giao, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các địa phương phải chú ý, tập trung hơn nữa.

Cụ thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc hoàn thành đúng tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công. Lưu ý kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy để xin ý kiến chỉ đạo, quán triệt các địa phương, hệ thống chính trị nâng cao tinh thần trách nhiệm, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; 

Ưu tiên giải quyết những khu vực thuận lợi, khu vực phải xử lý nền đất yếu…; giao chủ đầu tư đủ năng lực thực hiện công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phức tạp... Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 183/TB-VPCP ngày 25/6/2022; quá trình thực hiện cần bảo đảm công khai, minh bạch, không để phát sinh khiếu nại, khiếu kiện.

Ngoài ra, cũng đề nghị các địa phương thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ giao trực tiếp mỏ vật liệu xây dựng thông thường cho nhà thầu thi công, tuyệt đối không để xảy ra việc giao không đúng đối tượng, mua đi bán lại mỏ vật liệu. Các Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm hướng dẫn nhà thầu triển khai thủ tục liên quan bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải được giao trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giao ban định kỳ với địa phương, Ban quản lý dự án để kiểm điểm tiến độ, kịp thời xử lý vướng mắc, phát sinh liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng Kiểm toán Nhà nước triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 26/9/2022, đẩy nhanh thủ tục, sớm hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp. Chú ý không chia nhỏ gói thầu, lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, uy tín bảo đảm công khai, minh bạch, nghiêm túc, hiệu quả;

Chỉ đạo các Ban quản lý dự án thống nhất với từng địa phương về nhu cầu nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng từng giai đoạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cấp phép khai thác; 

Sớm rà soát, báo cáo về nguồn cung cấp cát tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 26/9/2022; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu "đánh giá tài nguyên khoáng sản phục vụ khai thác cát biển, phục vụ nhu cầu san lấp tại các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long".

Được biết, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 là dự án quan trọng quốc gia, đi qua 12 địa phương với tổng chiều dài 721km. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 với yêu cầu bảo đảm bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý 2/2023; khởi công các dự án thành phần trước ngày 31/12/2022, triển khai thi công đồng loạt trước ngày 31/3/2023.