12:49 18/05/2022

FiinRatings phối hợp cùng ADB triển khai chương trình hỗ trợ phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm lần đầu cho các doanh nghiệp Việt Nam

Lan Anh

Chương trình này đặt mục tiêu hỗ trợ cho 25 tổ chức phát hành đầu tiên khi họ tham gia thực hiện xếp hạng tín nhiệm và kết quả xếp hạng được công bố chính thức ra công chúng bởi tổ chức Xếp hạng tín nhiệm được chấp thuận tham gia chương trình bởi ADB...

FiinRatings - FiinGroup chính thức công bố chương trình hỗ trợ phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành với giá trị tối đa 20,000 USD (tức khoảng 460,000,000VND) áp dụng cho phí dịch vụ năm đầu tiên khi các doanh nghiệp tham gia dịch vụ xếp hạng tín nhiệm lần đầu với FiinRatings.

Hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ dự án của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với sự tài trợ từ Bộ Ngoại giao và Thương mại của Chính phủ Australia: Dự án KSTA 6734-VIE: Hợp tác Công - Tư, Phát triển lĩnh vực tư nhân và Cải cách doanh nghiệp nhà nước đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt trước đó vào ngày 6/4/2022.

Chương trình này đặt mục tiêu hỗ trợ cho 25 tổ chức phát hành đầu tiên khi họ tham gia thực hiện xếp hạng tín nhiệm và kết quả xếp hạng được công bố chính thức ra công chúng bởi tổ chức Xếp hạng tín nhiệm được chấp thuận tham gia chương trình bởi ADB.

“Đây không chỉ là lợi ích về tài chính mà nó thể hiện sự đồng hành của Chính phủ và các định chế tài chính đầu tư lớn như ADB nhằm khuyến khích phát triển hoạt động xếp hạng tín nhiệm và qua đó cải thiện thông tin trên thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng. FiinRatings sẽ tích cực làm việc và đồng hành với các doanh nghiệp có kế hoạch phát hành trái phiếu và qua đó giúp họ cải thiện năng lực tín dụng trên thị trường vốn trong nước”, ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng giám đốc FiinGroup/ FiinRatings cho biết thêm.

* Thông tin chi tiết:

https://fiingroup.vn/NewsInsights/Detail/10334973?lang=vi-vn