16:12 20/07/2022

Gần 29 tỷ USD rót vào thị trường Crypto trong nửa đầu năm 2022

Nhĩ Anh

Số lượng vòng gọi vốn trong nửa đầu 2022 tăng gấp đôi và giá trị các vòng gọi vốn gần gấp 3 lần so cùng kỳ. Nhóm các dự án Blockchain, GameFi, NFT & Metaverse đã nhận được sự quan tâm đầu tư của các quỹ, các nhà đầu tư lớn...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo thị trường gọi vốn Crypto (tiền kỹ thuật số) nửa đầu năm 2022 với những số liệu được thu thập từ website của Dovemetrics và Team Coin98 Insights cho thấy, trong nửa đầu năm qua, đã có 1.120 thương vụ gọi vốn được công bố, với hơn 28,8 tỷ USD tổng giá trị các khoản đầu tư vào thị trường tiền điện tử Crypto.

Trong 6 tháng qua, số vòng gọi vốn tính trung bình mỗi tháng là 186. Con số này tăng dần từ tháng 1- 4 và đạt mức cao nhất là 219 thương vụ vào tháng 4. Vào tháng 5 và 6, con số đó đã giảm dần xuống còn 214 và 182 thương vụ.

Cùng với số lượng thương vụ cao nhất, trong tháng 4, giá trị gọi vốn cũng đạt đỉnh cao nhất, đạt mức 6,8 tỷ USD. Tiếp theo là tháng 1 với giá trị gọi vốn 5,3 tỷ USD, tháng 2 là 4,7 tỷ USD. Đến tháng 6/2022, tổng giá trị gọi vốn của thị trường chỉ đạt 3,6 tỷ USD.

Số thương vụ gọi vốn và giá trị đầu tư 6 tháng đầu năm 2022
Số thương vụ gọi vốn và giá trị đầu tư 6 tháng đầu năm 2022

Trong khi số vòng đầu tư mỗi tháng đang tăng lên, thì giá trị của mỗi vòng gọi vốn lại đang giảm dần (3,6 tỷ USD vào tháng 6 với 182 thương vụ).

Với diễn biến xu hướng trên thị trường trong 6 tháng qua, báo cáo nhận xét, số tiền gọi vốn mỗi tháng đang giảm, tỷ lệ thuận với giá trị của BTC và tổng giá trị của thị trường crypto.

Tuy nhiên, số lượng vòng gọi vốn trong nửa đầu 2022 tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2021 (615 thương vụ) và giá trị các vòng gọi vốn gần gấp 3 lần (nửa đầu 2021 là 11 tỷ USD). Tổng số tiền được gọi vốn và số thương vụ trong 6 tháng đầu năm 2022 cao hơn khoảng 30% so với nửa cuối năm 2021.

Ở các hạng mục lớn, nhóm các dự án blockchain layer-1, layer-2 và cơ sở hạ tầng được các nhà đầu tư lớn và các quỹ quan tâm đổ tiền vào nhiều hơn. Danh mục này có tổng giá trị gây quỹ là 11 tỷ USD (40% tổng giá trị thị trường gọi vốn) và có tổng số thương vụ là 276 (25% tổng số giao dịch thị trường gọi vốn).

Thị trường gọi vốn theo từng lĩnh vực
Thị trường gọi vốn theo từng lĩnh vực

Cùng với Blockchain, lĩnh vực GameFi, NFT & Metaverse đã nhận được rất nhiều khoản đầu tư ở giai đoạn sớm. 6 tháng đầu năm 2022, số lượng các thương vụ ở trong danh mục GameFi, NFT và Metaverse là 309 thương vụ (chiếm 27% tổng số các thương vụ), trong khi giá trị của các lần gọi vốn đó là 5,4 tỷ USD (20% tổng giá trị thị trường gọi vốn).

Trong khi đó, DeFi đang ít nhận được sự quan tâm và tiền từ các quỹ và các nhà đầu tư lớn, mặc dù đây là hạng mục thu hút nhất trong 2021. Quy mô trung bình của mỗi vòng đầu tư trong danh mục DeFi là khoảng 10 triệu USD, thấp hơn nhiều so với  toàn thị trường nói chung (khoảng 25 triệu USD) và của CeFi nói riêng (50 triệu USD).

Tổng giá trị gọi vốn ở danh mục DeFi là 2,4 tỷ USD, với 229 khoản đầu tư, lần lượt chiếm 9% và 20% tổng số thị trường gây quỹ.