12:30 11/07/2022

Gần 72% căn nhà tại các dự án phát triển nhà ở Hà Nội đã được cấp Giấy chứng nhận

Đỗ Phong

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở được 14.312 căn. Lũy kế, đến nay, đã có gần 72% số căn được cấp Giấy chứng nhận...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết trong thời gian qua, cơ quan này đã phối hợp cùng các Tổ công tác liên ngành Thành phố làm việc với các quận, huyện, thị xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã cấp Giấy chứng nhận cho 9.302 thửa; đăng ký kê khai 94.841 thửa. Tính lũy kế đến nay, Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận và kê khai, đăng ký đất đai lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư được 1.672.222 thửa/1.678.912 thửa, đạt 99,6%.

Cùng với đó, cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở được 264.561 căn/368.337 căn (tại 787 dự án), đạt 71,8%. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022 đã cấp Giấy chứng nhận cho 14.312 căn.

Tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định cư được 14.439/15.522 căn, đạt 93,02%, trong đó, 6 tháng đầu năm đã cấp cho 89 căn.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp, đến nay đã cấp được 617.964/622.861 Giấy chứng nhận, đạt 99,21%.

Với các tổ chức, trong đó, 6 tháng đầu năm đã cấp Giấy chứng nhận cho 1.022 thửa; cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu cho 4 thửa. Lũy kế đã cấp Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu được 21.969 thửa đất, trong đó số Giấy chứng nhận là 20.605 thửa; Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu 1.364 thửa.

Ngoài ra, đến nay đã cấp Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho cho các cơ sở tôn giáo được 1.641/2.451 thửa đất, đạt 67,80%; cho các cơ sở tín ngưỡng được 2.132/4.727 thửa, đạt 45,10%.

Về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (đăng ký biến động, giao dịch đảm bảo, đăng ký đất đai,....) tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai 6 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận 236.621 hồ sơ. Trong đó số lượng hồ sơ đã giải quyết là 206.889 hồ sơ, đang giải quyết 29.732 hồ sơ. Tổng thu lũy kế đến nay, dịch vụ công đạt khoảng 86 tỷ đồng. Tổng thu phí, lệ phí khoảng 85 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu đã đặt ra, trong 6 tháng cuối năm, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ chủ trì cùng các sở ngành và UBND cấp huyện tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong công tác giao đất dịch vụ, hoàn thành xong giao đất dịch vụ các quận, huyện, thị xã trong năm 2022. Cùng với đó, tập trung hoàn thành dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính Thành phố; Chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo Thành phố, các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, thực hiện kê khai, cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở tôn giáo; tín ngưỡng theo quy định.