17:31 23/07/2021

Gia hạn điều tra chống bán phá giá đối với thép mạ nhập khẩu

Song Hà -

Tới 17h00 ngày 9/8/2021, các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài phải nộp bản trả lời câu hỏi liên quan đến vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số thép mạ có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc về Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương)...

Ngăn chặn hành vi bán phá giá của thép mạ nhập khẩu.
Ngăn chặn hành vi bán phá giá của thép mạ nhập khẩu.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa quyết định gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số thép mạ có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc (Mã vụ việc: ER01.AD02).

Trước đó, ngày 7/5/2021, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) nhận được hồ sơ yêu cầu rà soát đối với vụ việc nêu trên của đại diện ngành sản xuất trong nước.

Theo đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương và Điều 11 của Hiệp định Chống bán phá giá của WTO, ngày 4/6/2021 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1524/QĐ-BCT về việc tiến hành rà soát cuối kỳ đối với vụ việc.

Đến ngày 18/6/2021, Cục Phòng vệ thương mại đã ban hành bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc ER01.AD02. Theo đó, thời hạn nhận bản trả lời bản câu hỏi đầy đủ là 17h00 ngày 26/7/2021.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các bên liên quan hợp tác đầy đủ trong vụ việc, căn cứ khoản 2, Điều 35 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra gia hạn thời gian nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc ER01.AD02 tới 17h00 ngày 9/8/2021.

Bản trả lời được coi là nộp đúng hạn khi Cơ quan điều tra nhận được đầy đủ các bản in và bản điện tử trước thời gian này.

Đối với các nội dung khác, đề nghị nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn trong bản câu hỏi điều tra đã được ban hành ngày 18/6/2021.