15:30 05/07/2021

Gia hạn điều tra chống bán phá giá đối với vật liệu hàn nhập khẩu

Mạnh Đức

Tới 17h00 ngày 4/8/2021, các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài phải gửi bản trả lời bản câu hỏi trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia về Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương)…

Ngăn chặn hành vi bán phá giá vật liệu hàn nhập khẩu gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.
Ngăn chặn hành vi bán phá giá vật liệu hàn nhập khẩu gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.

Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) vừa thông báo gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Malaysia (mã vụ việc AD15)

Trước đó, ngày 27/5/2021, Cục Phòng vệ thương đã ban hành bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD15.

Để tạo điều kiện cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài hợp tác đầy đủ trong vụ việc, căn cứ khoản 2, Điều 35 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra gia hạn thời gian nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD15 tới 17h00 ngày 4/8/2021.

Bản trả lời được coi là nộp đúng hạn khi Cơ quan điều tra nhận được đầy đủ các bản cứng và bản mềm trước thời gian này.

Liên quan đến vụ việc AD15, ngày 18/3/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 947/QĐ-BCT về tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Malaysia.

 

Vật liệu hàn đưa vào diện điều tra thuộc các mã HS: 7217.10.10; 7217.30.19; 7217.90.10; 7229.20.00; 7229.90.20; 7229.90.99; 8311.10.10; 8311.10.90; 8311.30.91; 8311.30.99; 8311.90.00.

Thời kỳ điều tra để xác định hành vi bán phá giá từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2020. Thời kỳ điều tra để xác định thiệt hại từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2020.

Theo quy định pháp luật, sau khi khởi xướng điều tra, Bộ Công Thương sẽ gửi bản câu hỏi điều tra cho các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm phân tích, đánh giá các nội dung cáo buộc gồm hành vi bán phá giá của các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia; thiệt hại của ngành sản xuất một số sản phẩm của Việt Nam; mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá và thiệt hại của ngành sản xuất một số sản phẩm trong nước.

Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ, Bộ Công Thương có thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời để ngăn chặn hành vi bán phá giá tiếp tục gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Bộ Công Thương sẽ thực hiện việc thẩm tra, xác minh lại thông tin do các bên liên quan cung cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra chính thức về vụ việc.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng sẽ tổ chức tham vấn công khai để các bên liên quan trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin, bày tỏ quan điểm về vụ việc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan và cung cấp các thông tin cần thiết tới Bộ Công Thương để đảm bảo quyền và lợi ích của mình theo quy định của pháp luật.