06:10 24/03/2022

Gia hạn thời gian rà soát thuế chống bán phá giá với màng nhựa BOPP nhập khẩu

Vũ Khuê

Bộ Công Thương gia hạn thời hạn rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm màng BOPP có xuất xứ từ Malaysia, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đến ngày 24/6/2022...

Gia hạn thời gian rà soát thuế chống bán phá giá với màng nhựa BOPP nhập khẩu đến ngày 24/6/2022.
Gia hạn thời gian rà soát thuế chống bán phá giá với màng nhựa BOPP nhập khẩu đến ngày 24/6/2022.

Trước đó, theo Quyết định số 1900/QĐ-BCT ngày 20/7/2020 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen (màng nhựa Biaxially Oriented Polypropylene - BOPP) có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia.

Hiện mức thuế chống bán phá giá đối với màng nhựa BOPP của Trung Quốc ở mức 9,05% - 23,71%, Thái Lan 17,30% - 20,35% và Malaysia 18,87% - 23,42%.

Tiếp sau đó, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá trong vụ việc này với 7 doanh nghiệp được miễn trừ tổng lượng 193,467 tấn năm 2020 và năm 2021 có 6 doanh nghiệp được miễn trừ tổng lượng 952 tấn.

Đến ngày 24/9/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2201/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với màng nhựa BOPP được phân loại theo các mã HS: 3920.20.10 và 3920.20.91 có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia (vụ việc: AR01.AD07).

Để đảm bảo việc điều tra được tiến hành một cách toàn diện, khách quan, cân nhắc đầy đủ thông tin mà các bên liên quan đã cung cấp, căn cứ Điều 82 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, ngày 23 tháng 3 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 416/QĐ-BCT về việc gia hạn thời hạn rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Malaysia, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thêm 03 tháng.

Theo đó, thời hạn kết thúc rà soát cuối kỳ vụ việc là ngày 24 tháng 6 năm 2022.