18:29 19/10/2021

Xem xét miễn trừ biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester nhập khẩu

Mạnh Đức

Trước 17h ngày 18/11/2021, các doanh nghiệp đề nghị miễn trừ biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester nhập khẩu có thể gửi hồ sơ tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc Cục Phòng vệ thương mại…

Sợi dài làm từ polyester nhập khẩu đang bị áp thuế chống bán phá giá từ 3,36% - 54,90%.
Sợi dài làm từ polyester nhập khẩu đang bị áp thuế chống bán phá giá từ 3,36% - 54,90%.

Ngày 19/10/2021, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) phát đi thông báo về việc cơ quan này bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia và Malaysia (mã số vụ việc: AD10).

Xem xét miễn trừ biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester nhập khẩu - Ảnh 1

Theo Điều 10 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời, biện pháp phòng vệ thương mại chính thức đối với một số hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thuộc một trong 6 trường hợp.

Một là, hàng hóa trong nước không sản xuất được.

Hai là, hàng hóa có đặc điểm khác biệt với hàng hóa sản xuất trong nước mà hàng hóa sản xuất trong nước đó không thể thay thế được.

Ba là, hàng hóa là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước.

Bốn là, hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không được bán trên thị trường trong nước trong cùng điều kiện thông thường.

Năm là, hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước.

Sáu là, hàng hóa nhập khẩu nằm trong tổng lượng đề nghị miễn trừ quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này phục vụ mục đích nghiên cứu, phát triển và các mục đích phi thương mại khác.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, Cục Phòng vệ thương mại thông báo để các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ xem xét nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục III Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, các doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc tới Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 18/11/2021.

Trước đó, ngày 13/10/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2302/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc,  Ấn Độ, Indonesia và Malaysia.

Sản phẩm sợi dài làm từ polyester bị áp dụng thuế chống bán phá giá thuộc mã HS: 5402.33.00; 5402.46.00; 5402.47.00.

Mức thuế chống bán phá giá được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất và xuất khẩu của Ấn Độ là 54,90%; Indonesia là 21,94%; Malaysia là 21,23%; Trung Quốc từ 3,36% - 17,45%.

Thời gian áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức là 05 (năm) năm kể từ ngày Quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức có hiệu lực (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo Quyết định khác của Bộ trưởng Bộ Công Thương).