15:54 01/04/2022

Giá tăng, nhóm quỹ Dragon Capital bán bớt 1 triệu cổ phiếu PNJ

Hà Anh

Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý thông báo đã bán tổng cộng 1 triệu cổ phiếu PNJ - trong đó DC Developing Markets Strategies Public bán 300.000 cổ phiếu và Hanoi Investments Holdings bán 700.000 cổ phiếu...

Biểu đồ giá cổ phiếu PNJ thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu PNJ thời gian qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa cho biết thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Theo đó, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý thông báo đã bán tổng cộng 1 triệu cổ phiếu PNJ - trong đó DC Developing Markets Strategies Public bán 300.000 cổ phiếu và Hanoi Investments Holdings bán 700.000 cổ phiếu. Ngày giao dịch là 30/3/2022.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ này tại PNJ đã giảm từ 21,23 triệu cổ phiếu chiếm 9,33% xuống còn 20,23 triệu cổ phiếu, chiếm 8,9% - trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) nắm giữ nhiều nhất với 8,5 triệu cổ phiếu PNJ, chiếm 3,7%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/3, giá cổ phiếu PNJ đóng cửa tại mốc 108.300 đồng/cổ phiếu, ước tính số tiền nhóm quỹ ngoại có thể thu về vào khoảng hơn 108 tỷ đồng.

Được biết, lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 7,066 tỷ đồng (+41.1% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 522 tỷ đồng (+36.7% YoY) - Trong đó, tính riêng tháng 2, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3,589 tỷ đồng (+26.5% YoY) và 252 tỷ đồng (+17.8%).

Mới đây, PNJ đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông với mục tiêu doanh thu đạt 25.834 tỷ đồng, tăng 32,0% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.319 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ.

Về cổ tức, PNJ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt được định là 2.000 đồng/cổ phiếu - tương đương với lợi suất cổ tức là 1,8% và PNJ dự kiến trả cổ tức đợt 1 là 600 đồng/CP vào ngày 07/04/2022. Ngoài ra, cổ tức năm 2022 dự kiến sẽ là 20% trên mệnh giá.

Ngoài ra, PNJ dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 2%/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành với giá phát hành dự kiến bằng 40% bình quân giá đóng cửa của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước thời điểm được thông qua phát hành ESOP. Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Cùng với đó, PNJ dự kiến phát hành hơn 82 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 3:1, (3 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Nếu thành công, vốn điều lệ của PNJ dự kiến tăng từ 2.276 tỷ đồng lên 3.282 tỷ đồng.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) hiện đã có khuyến nghị "khả quan" dành cho PNJ với giá mục tiêu là 118.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời cổ phiếu dự kiến là 8,4%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,6%.