07:36 19/02/2021

Giá tăng, Quỹ ngoại Norges Bank chốt lãi cổ phiếu FPT

Hà Anh

Norges Bank thông báo đã bán ra 1 triệu cổ phiếu FPT trong tổng số hơn 6,47 triệu cổ phiếu quỹ này đang sở hữu

Sơ đồ giá cổ phiếu FPT từ đầu năm 2021 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu FPT từ đầu năm 2021 đến nay.

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của công ty.

Theo đó, Norges Bank thông báo đã bán ra 1 triệu cổ phiếu FPT trong tổng số hơn 6,47 triệu cổ phiếu quỹ này đang sở hữu. Giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn hơn 5,47 triệu cổ phiếu. Giao dịch thực hiện ngày 17/2/2021.

Sau giao dịch, nhóm cổ đông lớn liên quan Norges Bank gồm 11 quỹ đã giảm lượng sở hữu cổ phiếu FPT từ hơn 39,41 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,0276%) xuống còn hơn 38,41 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,9%) và không còn là nhóm cổ đông lớn.

Cùng ngày, Quỹ này cũng vừa có thông báo bán ra 7.292.800 cổ phiếu HPG vào ngày 18/2. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,1080% xuống còn 5,8879% vốn tại HPG.

Trên thị trường, giá cổ phiếu FPT tăng mạnh từ 60.200 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên ngày 4/1) lên 77.900 đồng (đóng cửa phiên ngày 17/2/2021) và tạm tính theo giá này, số cổ phiếu Norges Bank bán ra có giá trị khoảng 77,9 tỷ đồng và chốt phiên ngày 18/2, giá cổ phiếu FPT dừng ở mức 78.200 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ông Nguyễn Việt Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát đã bán thành công 60.000 cổ phiếu FPT và giảm lượng cổ phiếu sau giao dịch xuống còn 88.350 cổ phiếu, chiếm 0,01%. Giao dịch được khớp lệnh vào ngày 9/2/2020.

Được biết, ngày 9/2021 là phiên giao dịch cuối cùng của thị trường chứng khoán trước kỳ nghỉ Tết và cổ phiếu FPT đóng cửa ở mức 74.600 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, ông Nguyễn Việt Thắng thu về 4,476 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 29.830 tỷ, tăng 7,6% so với 2019 và lợi nhuận trước thuế đạt 5.261 tỷ, tăng 12,8% so với năm 2019.

Hội đồng Quản trị FPT đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2021 đạt 34.720 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 6.210 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.