21:05 29/10/2020

Giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực, 10 tháng đạt 321.529 tỷ

KIỀU LINH

Ước giải ngân vốn đầu tư công tính đến 31/10/2020 là 321.529,41 tỷ đồng đạt 68,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm

Tỷ lệ giải ngân vốn cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai rất thấp.
Tỷ lệ giải ngân vốn cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai rất thấp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai giải ngân kế hoạch đầu tư công 10 tháng đầu năm 2020, vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Trong báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ cuối tháng 7 đến nay đã có chuyển biến tích cực. 

Ước giải ngân đến 31/10/2020 là 321.529,41 tỷ đồng đạt 68,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (470.600 tỷ đồng), trong khi đó cùng kỳ năm 2019 đạt 49,83% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 54,69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 

Có 13 Bộ, cơ quan trung ương và 21 địa phương có ước tỷ lệ giải ngân đến 31/10/2020 đạt trên 70%; 18 Bộ, cơ quan trung ương và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 45%, trong đó, có 8 Bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương (tỉnh Đồng Nai) có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%.

Tại một số dự án lớn như Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ cơ bản thực hiện đáp ứng tiến độ. Số vốn đã giải ngân của 11 dự án thành phần dự án đường cao tốc Bắc - Nam đạt 77,85%; Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đến ngày 26/10/2020 đã giải ngân được 393 tỷ/932 tỷ đồng, số vốn còn lại dự kiến giải ngân hết trong tháng 11-12 năm 2020 cho giải phóng mặt bằng và tạm ứng xây lắp.

Đối với Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo quyết liệt nhằm thúc đẩy giải ngân nhưng lũy kế giải ngân đến nay đạt 20,4% kế hoạch giao (3.711,791/18.195 tỷ đồng).

"Tỷ lệ giải ngân vốn đã giao cho Dự án hiện ở mức rất thấp, khả năng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án còn rất khó khăn", Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số vốn ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có quyết định/văn bản giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giải ngân vốn là 464.269,82 tỷ đồng, đạt 97,1% kế hoạch đầu tư vốn được Thủ tướng Chính phủ giao (478.020,733 tỷ đồng).

Số vốn ngân sách nhà nước năm 2020 còn lại chưa giao chi tiết là 13.750,88 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách trung ương là 7.494,729 tỷ đồng. Cụ thể: Bộ, cơ quan trung ương là 7.044,125 tỷ đồng (vốn ngân sách trung ương trong nước là 2.588,512 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 4.455,613 tỷ đồng). 

Các địa phương là 450,604 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương trong nước là 79,996 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 370,608 tỷ đồng của tỉnh Ninh Thuận, Đắc Nông, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Hai địa phương là Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh giảm tại Quyết định số 1638/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm 441,857 tỷ đồng (trong đó có 392,9 tỷ đồng chưa phân bổ) để điều chỉnh cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khác.