15:21 10/06/2022

Giao dịch của nhà đầu tư ngoại trên UpCoM đạt 35,4 triệu cổ phiếu, tăng 40% so với tháng trước

Hà Anh -

Thị trường UPCoM trong tháng 5/2022 tiếp tục có xu hướng sụt giảm khá mạnh về giá và khối lượng giao dịch của các cổ phiếu. Chỉ số UPCoM Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt 95,45 điểm, giảm 8,49% so với tháng trước.

Biểu đồ chỉ số UpCoM.
Biểu đồ chỉ số UpCoM.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thị trường UpCoM tháng 5/2022 với giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài tăng 40% so với tháng trước.

Cụ thể: thị trường UPCoM trong tháng 5/2022 tiếp tục có xu hướng sụt giảm khá mạnh về giá và khối lượng giao dịch của các cổ phiếu. Chỉ số UPCoM Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt 95,45 điểm, giảm 8,49% so với tháng trước. Tính bình quân toàn thị trường, khối lượng giao dịch đạt xấp xỉ 48,47 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 827 tỷ đồng/phiên, giảm lần lượt 32,66% và 42,33% so với tháng trước.

Đặc biệt tại phiên giao dịch ngày 13/05 được ghi nhận là phiên có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng với 81,7 triệu cổ phiếu và phiên giao dịch ngày 31/5/2022 là phiên có giá trị giao dịch cao nhất tháng đạt 1,3 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại ngày cuối tháng đạt 1,25 triệu tỷ đồng, giảm 5,61% so với tháng trước.

HNX cho biết, 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 5/2022 gồm: DSD tăng 96,43% từ 14.000 đồng lên 27.500 đồng/cp; CCV tăng 60,57% từ 17.500 đồng lên 28.100 đồng/cp; DDH tăng 60,38% từ 5.300 đồng lên 8.500 đồng/cp; SSF tăng 48,65% từ 3.700 đồng/cp lên 5.500 đồng/cp và CC4 tăng 46,88% từ 19.200 đồng lên 28.200 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, 5 cổ phiếu được được giao dịch nhiều nhất tháng 05 là BSR, C4G, VHG, VGT, ABB với khối lượng giao dịch lần lượt là 173 triệu, 66 triệu, 66 triệu, 59 triệu, 41 triệu cổ phiếu.

Cũng trong tháng 5, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài lại tăng mạnh so với tháng trước, mua vào hơn 727 tỷ đồng và bán ra 499 tỷ đồng, giá trị mua ròng đạt hơn 227 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với tháng trước. Trong đó, các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là BSR, ACV, QNS, QTP, CLX với khối lượng giao dịch lần lượt là 17,1 triệu, 1,4 triệu, 1,3 triệu, 849 nghìn, 626 nghìn cổ phiếu.

Các cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất là BSR, ACV, VEA, VTP, QNS với khối lượng giao dịch lần lượt là 5,7 triệu, 1,3 triệu, 985 nghìn, 881 nghìn, 758 nghìn cổ phiếu. Tổng khối lượng giao dịch trong tháng 05 của nhà đầu tư nước ngoài đạt 35,4 triệu cổ phiếu, tăng 40% so với tháng trước.

Trong tháng 5, thị trường UPCoM đón nhận thêm 07 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới, tăng 72% so với tháng trước. Tại ngày cuối tháng, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này đạt 863 doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của UBCKNN tại công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 về việc công bố dữ liệu giao dịch tự doanh, từ ngày 20/5/2022, Sở GDCK Hà Nội đã công bố thông tin về kết quả giao dịch tự doanh trên thị trường UPCoM. Nội dung thông tin công bố bao gồm: Khối lượng/Giá trị mua tự doanh; Khối lượng/Giá trị bán tự doanh; Tổng khối lượng/Giá trị tự doanh trong ngày giao dịch đối với các mã chứng khoán.