13:39 25/12/2020

Giờ làm thêm thay đổi ra sao từ năm 2021?

Phúc Minh

Khung thời giờ làm thêm mở rộng lên tối đa 300 giờ/năm trong một số trường hợp đặc biệt

Ảnh minh  họa.
Ảnh minh họa.

Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ đầu năm sau vẫn giữ nguyên thời giờ làm việc bình thường như quy định của Bộ luật Lao động hiện hành, riêng với giờ làm thêm dù giữ nguyên quy định không quá 200 giờ/năm nhưng đã mở rộng thêm trong một số trường hợp đặc biệt được phép làm thêm tối đa 300 giờ/năm.

Bộ luật Lao động 2019 quy định số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày. Nếu áp dụng thời giờ làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày; không quá 40 giờ/tháng; không quá 200 giờ/năm.

Như vậy, điều khác biệt về thời gian làm thêm giờ quy định tại luật mới là số giờ làm thêm trong tháng tăng lên 40 giờ thay vì 30 giờ như luật hiện hành.

Cùng với đó, luật mới đã mở rộng khung thời giờ làm thêm không quá 300 giờ trong một năm trong một số ngành, nghề gồm: sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản; sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước.

Khung giờ làm việc trên cũng được áp dụng cho trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời.

Đồng thời, khung giờ này còn áp dụng cho trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yêu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyên sản xuất.

Đối với các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Cũng tại bộ luật mới, cho phép trong trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm và người lao động không được từ chối.

Các trường hợp cụ thể là khi thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra là trường hợp thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Khi làm thêm giờ, người lao động được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Cụ thể, vào ngày thường, ít nhất bằng 150%, vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.

Trường hợp vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Trước đó, khi Bộ luật Lao động 2019 trong quá trình bàn thảo và xin ý kiến trước khi chính thức được Quốc hội thông qua, vấn đề giờ làm thêm từng được các doanh nghiệp kiến nghị nhiều năm liền và tạo nên nhiều ý kiến tranh luận khác nhau.