17:10 19/11/2019

GMC: Bất ngờ kế hoạch chào bán cổ phần để huy động vốn chi lương 60 tỷ đồng

Quỳnh Nguyễn

GMC sẽ chào bán hơn 8,9 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 2:1 để huy động 133,7 tỷ đồng, trong đó sẽ dùng 60 tỷ đồng chi lương

Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi tháng 4/2019, lượng vốn GMC thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu lần này sẽ được dùng bổ sung vốn lưu động và cơ cấu nguồn vốn đảm bảo nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (HOSE: GMC) vừa công bố Bản cáo bạch chào bán cổ phần và các phụ lục phục vụ cho đợt chào bán 8.916.157 cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ quyền 2:1 tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu GMC sẽ được mua 1 cổ phiếu mới, với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phần. Đây là nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi tháng 4/2019 trong kỳ họp thường niên 2019.

Theo đó, số tiền thu về dự kiến hơn 133,74 tỷ đồng sẽ được dùng (i) Bổ sung vốn lưu động cho công ty; (ii)  Cơ cấu lại nguồn vốn của công ty, gia tăng nguồn vốn dài hạn, nâng cao năng lực tài chính và sản xuất của công ty, đảm bảo sẵn sàng nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tăng sức cạnh tranh cho công ty.

Mục đích chào bán một lần nữa được nhắc lại trong Bản cáo bạch ký ngày 4/11/2019 là "để bổ sung vốn lưu động nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất cho công ty". Đồng thời, Bản cáo bạch nêu rõ, GMC có kế hoạch sử dụng 60 tỷ đồng chi lương và 73,74 tỷ đồng mua nguyên phụ liệu, bao bì, chi phí gia công, xuất nhập khẩu và chi phí khác cho sản xuất.

Năm 2019, GMC đặt kế hoạch doanh thu 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 78 tỷ đồng, cổ tức dự kiến  20% - 30%. 9 tháng đầu năm GMC đã đạt hơn 93 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

GMC là đơn vị hoạt động trong ngành may mặc xuất khẩu, sở hữu khá nhiều nhà xưởng, quỹ đất lớn ở những vùng đang có giá đất tăng cao trong thời gian qua như Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu; Quận Gò Vấp, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM…