15:44 28/12/2021

Hà Nội: 38 dự án đắc địa bị Thanh tra Chính phủ kiểm tra

Thanh Xuân -

Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ bắt đầu triển khai kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1468/KL- TTCP ngày 4/9/2018, trong đó có nội dung kết luận đối với 38 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất có vị trí đắc địa tại Hà Nội...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam vừa chủ trì buổi công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1468/KL - TTCP ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian kiểm tra là 10 ngày làm việc thực tế không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định kể từ ngày công bố quyết định.

Liên quan đến việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1468/KL- TTCP, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, UBND TP. Hà Nội đã giao Thanh tra TP. Hà Nội làm đầu mối chủ trì triển khai thực hiện các nội dung tại Kết luận của Thanh tra Chính phủ. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận thanh tra, bố trí thời gian làm việc với Tổ kiểm tra khi có yêu cầu…

Điển hình về nội dung xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân qua các thời kỳ đối với từng dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra qua thanh tra, UBND TP. Hà Nội giao các sở, ngành, quận huyện theo chức năng và nhiệm vụ phải tổ chức thực hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc có đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND TP. Hà Nội qua Thanh tra thành phố.

Bên cạnh đó, các sở, ngành chức năng hướng dẫn chủ đầu tư đã được xác định theo danh mục, các chủ đầu tư sử dụng vốn vay ngân sách, vốn vay ODA và đơn vị liên quan phải xử lý khắc phục theo quy định của pháp luật hoặc đề xuất UBND TP biện pháp khắc phục đối với từng dự án theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ…

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận về một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay; việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại Hà Nội trong giai đoạn 2003 – 2016.

Theo kết luận thanh tra, kiểm tra 38 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất có vị trí đắc địa, lợi thế về kinh doanh, Thanh tra Chính phủ cho biết một số doanh nghiệp khi lựa chọn nhà đầu tư đã đưa lợi thế đất để đấu giá nên thu về cho Nhà nước số tiền lớn. Tuy nhiên cũng có nhiều doanh nghiệp không tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (tự thoả thuận theo hình thức hỗ trợ), Nhà nước chỉ thu được số tiền thấp.

Bên cạnh đó, công tác lập và thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng còn nhiều hạn chế khiến quá trình thực hiện phải điều chỉnh cục bộ nhiều lần. Ngoài ra có 20/38 dự án vi phạm quy hoạch xây dựng, vi phạm một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng; 5 dự án chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 không phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt…

Cũng theo Thanh tra Chính phủ khi kiểm tra 38 dự án thì có tới 8 dự án còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chậm nộp với số tiền lên tới 1.900 tỷ đồng. Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra là gần 4.000 tỷ đồng.