23:08 10/12/2021

Hà Nội chi gần 1.900 tỷ đồng giải quyết "vấn nạn" ùn tắc giao thông

Anh Tú

Hà Nội sẽ chi hơn 1.864 tỷ đồng trong 5 năm nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Trong đó, đặt mục tiêu hàng năm xoá từ 7-10 "điểm đen" ùn tắc...

Ùn tắc giao thông ở Hà Nội vẫn là “vấn nạn” chưa có lời giải.
Ùn tắc giao thông ở Hà Nội vẫn là “vấn nạn” chưa có lời giải.

Ngày 10/12, tại kỳ họp thứ ba, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI thông qua “Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”.

MỤC TIÊU MỖI NĂM GIẢM 7-10 ĐIỂM ÙN TẮC

Theo đó, chỉ tiêu cụ thể, hàng năm, thành phố phấn đấu xử lý từ 7-10 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh mới các điểm ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, xóa bỏ kịp thời các điểm đen về tai nạn giao thông.

 
Tổng kinh phí để thực hiện chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 trên 1.864 tỷ đồng và được phân bổ theo từng năm từ ngân sách thành phố. Hàng năm phấn đấu xử lý từ 7-10 điểm thường xuyên ùn tắc, góp phần giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10%/năm trên cả ba tiêu chí.

Qua đó, góp phần giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10%/năm trên cả ba tiêu chí, về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tổng kinh phí để thực hiện chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 trên 1.864 tỷ đồng và được phân bổ theo từng năm từ ngân sách thành phố.

Cụ thể, năm 2021 kinh phí là 335,5 tỷ đồng đã được UBND TP. Hà Nội bố trí để thực hiện trong năm 2021.

Năm 2022 kinh phí là 343,5 tỷ đồng; năm 2023 kinh phí 402 tỷ đồng; năm 2024 là 426 tỷ đồng và năm 2025 là 359 tỷ đồng.

Mục tiêu tổng quát của chương trình nhằm huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong tổ chức, quản lý điều hành giao thông, xây dựng giao thông vận tải Thủ đô đồng bộ, thông minh, hiện đại, thuận lợi, trật tự, an toàn, chất lượng, hiệu quả.

Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, nhất là trong khu vực đô thị trung tâm từ vành đai 4 trở vào, các khu đô thị, các trục đường hướng tâm, các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, các khu vực đầu mối giao thông.

10 NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, chương trình đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu chính quyền các cấp, các đơn vị chức năng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông.

Đồng thời, xây dựng cơ chế chính sách và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải. Xây dựng cơ chế chính sách và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải TP. Hà Nội.

Thành phố cũng thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch xây dựng, huy động nguồn lực, bổ sung quỹ đất phục vụ giao thông, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phát huy hiệu quả tối đa năng lực kết cấu hạ tầng giao thông hiện có.

Đặc biệt, thành phố cũng sẽ mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống vận tải hành khách công cộng, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe, công tác đăng ký, đăng kiểm xe cơ giới, nâng cao chất lượng phương tiện và người lái xe cơ giới.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải, xây dựng hệ thống giao thông thông minh.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết có hiệu quả các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Sau 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020, thành phố xử lý được 67 điểm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Đồng thời, thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.