12:20 16/12/2021

Hà Nội đang triển khai xây dựng 149 dự án nhà ở

Thanh Xuân

Trong đó, 64 dự án nhà ở thương mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ bản xong giải phóng mặt bằng; 12 dự án đang rà soát, điều chỉnh tiến độ đã phê duyệt, cơ bản xong giải phóng mặt bằng. Tất cả đều chuẩn bị hoặc đang thi công xây dựng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, hiện nay trên địa bàn thành phố có 149 dự án nhà ở đang triển khai. Trong đó có 92 dự án nhà ở thương mại tương đương khoảng 34,69 triệu m2 sàn nhà ở, 57 dự án nhà ở xã hội tương đương 6,64 triệu m2 sàn nhà ở.

Đối với 92 dự án nhà ở thương mại, có 76 dự án có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025 với 18,82 triệu m2 sàn. Trong đó, có 64 dự án đã có quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ bản xong giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hoặc đang chuẩn bị thi công xây dựng; 12 dự án đang rà soát, điều chỉnh tiến độ đã phê duyệt, cơ bản xong giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hoặc đang thi công xây dựng.

Trong số 57 dự án nhà ở xã hội, có 43 dự án dành cho người thu nhập thấp với khoảng 3,57 triệu m2 sàn nhà ở; 9 dự án nhà ở dành cho công nhân các khu công nghiệp với khoảng 0,57 triệu m2 sàn nhà ở; 5 dự án khu nhà ở xã hội tập trung với khoảng 2,5 triệu mét vuông sàn nhà ở.

Thực tế do gia tăng dân số nhanh, Hà Nội đang đứng trước áp lực về nhu cầu nhà ở vì vậy thời gian qua, thành phố đã  tập trung phát triển các dự án nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu an cư cũng như cải thiện chất lượng sống cho người dân. Mặt khác để tạo điều kiện cho việc xây dựng các dự án này, thành phố đã kiến nghị với Bộ Xây dựng rà soát kỹ lưỡng các thủ tục hành chính và cơ chế chính sách trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch kiến trúc, quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; tạo điều kiện hộ gia đình, cá nhân xây dựng, cải tạo nhà ở theo quy hoạch và các chủ đầu tư triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Bổ sung quy định chế tài mạnh hơn đối với các chủ đầu tư chưa tự giác trong việc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư (theo Luật Đầu tư) và dự án đang thực hiện chậm so tiến độ dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, theo đó có thể cho phép địa phương (thành phố) chủ động đưa nội dung này vào tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư các dự án nhà ở khác hoặc xem xét không cho phép nhà đầu tư này được tham gia đầu tư các dự án nhà ở khác trên địa bàn.

Đẩy nhanh công tác tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ; công khai các đồ án về quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn đã được phê duyệt và quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc; cân đối nhu cầu nhà ở xã hội tại các quận, huyện, thị xã đảm bảo phân bố hợp lý trên địa bàn thành phố theo quy hoạch...

Song song rà soát, Hà Nội còn đề xuất cần dành nguồn lực hợp lý của thành phố, tranh thủ sự ủng hộ và nguồn vốn của Trung ương để đầu tư xây dựng các dự án nhà ở. Kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội tham gia tích cực về đầu tư xây dựng các dự án này...