16:25 07/07/2022

Hà Nội dành 27,9 tỷ đồng cho kỳ thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Thanh Xuân

Ngày 6/7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, 100% đại biểu có mặt đã tán thành thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.  

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nghị quyết quy định 4 nội dung gồm: Nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của TP.Hà Nội;

Nội dung chi, mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của TP.Hà Nội;

Mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lĩnh vực thể thao quần chúng do các cấp thành phố, khu vực, toàn quốc tổ chức và chế độ đối với vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng;

Mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn TP.Hà Nội, giai đoạn 2022-2025.

Đối tượng áp dụng nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của TP.Hà Nội là các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của TP.Hà Nội. Dự kiến, tổng kinh phí là 27,9 tỷ đồng/năm từ ngân sách thành phố.

Nguồn kinh phí trên dùng chi tiền công ban chấm thi trắc nghiệm, ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 chuyên trung học phổ thông, kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố, cấp quận, huyện, thị xã;

Tiền công tổ trưởng, tổ phó các tổ chấm thi (ngoài tiền công chấm thi) đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 chuyên trung học phổ thông (khoảng 2 tỷ đồng/năm; kỳ thi nghề phổ thông (khoảng 17 tỷ đồng/năm); kỳ thi tốt nghiệp tiếng Pháp cấp trung học cơ sở cho học sinh học chương trình song ngữ tiếng Pháp, chương trình tiếng Pháp tăng cường (khoảng 400 triệu đồng/năm); hỗ trợ cộng tác viên thanh tra khi được trưng tập làm công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi đối với các kỳ thi (khoảng 8,5 tỷ đồng/năm).

Ngoài ra, HĐND Thành phố cũng áp mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của thành phố Hà Nội. Cơ sở để chi, do việc lựa chọn sách giáo khoa là công việc mới đòi hỏi thành viên Hội đồng phải đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo tiêu chí lựa chọn cho phù hợp với quy định mới.

Tuy nhiên do mức độ, tính chất công việc lựa chọn sách giáo khoa đơn giản hơn so với công việc thẩm định sách giáo khoa và lựa chọn trên cơ sở danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng thẩm định, vì vậy, đề xuất mức chi đối với Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa bằng 50% mức chi tối đa quy định tại Thông tư số 29/2021/TT-BTC ngày 28/4/2021 của Bộ Tài chính. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp thành phố. Dự kiến, kinh phí chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của TP.Hà Nội mỗi năm khoảng 1,368 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố còn áp mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao quần chúng do các cấp thành phố, khu vực, toàn quốc tổ chức và chế độ đối với vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng. Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội và các đoàn thể thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mức tiền thưởng đối với giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật: UBND thành phố đề xuất áp dụng mức chi theo biểu số 02 - Phụ lục 04 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố về việc quy định mức chi giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn thành phố. Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; dự kiến tổng kinh phí thực hiện năm 2022 là 8,3 tỷ đồng.

HĐND Thành phố đã quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn TP.Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Cụ thể, hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo; hỗ trợ thêm 25% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ thêm 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các đối tượng khác (mức hỗ trợ này ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ).