19:06 17/05/2022

Hà Nội: Hơn 15.500 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong 4 tháng đầu năm

Nhật Dương -

Trong 4 tháng đầu năm 2022, TP. Hà Nội đã thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho trên 15.500 người với kinh phí hỗ trợ 430,5 tỷ đồng…

Lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh - N.Dương.
Lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh - N.Dương.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, trong những tháng đầu năm 2022, TP. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn trong điều kiện bình thường mới.

Thống kê chỉ riêng trong tháng 4/2022, đã có hơn 24.100 lao động được giải quyết việc làm, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền 424,7 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 9.500 lao động.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức thành công 23 phiên giao dịch việc làm với 746 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, tổng số nhu cầu tuyển dụng là 11.900 chỉ tiêu. Qua đó, đã có 4.800 người được phỏng vấn, 1.700 người được tuyển dụng.

Cũng trong tháng 4/2022, thành phố đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 5.200 người với số tiền hỗ trợ 148,8 tỷ đồng, tư vấn giới thiệu việc làm cho 5.500 người; hỗ trợ học nghề cho 236 người với số tiền 1,1 tỷ đồng.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 74.200 người lao động, đạt 46,4% kế hoạch năm, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2021. Thành phố đã tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho trên 15.500 người với kinh phí hỗ trợ 430,5 tỷ đồng.

Để đảm bảo các mục tiêu về giải quyết việc làm cho người lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá về tình hình thị trường lao động hiện tại cũng như xu hướng phát triển và tác động trong thời gian tới, xu hướng dịch chuyển ngành nghề sau dịch. Qua đó, nhằm tìm ra những chính sách mới phù hợp để bảo đảm việc làm cho người lao động.

Đơn vị này cũng định hướng, cải thiện chất lượng nguồn lao động của thành phố, hỗ trợ người lao động học nghề, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết việc làm.

Hiện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng đang chỉ đạo hoàn thiện mạng lưới thu nhập và cung cấp thông tin thị trường lao động từ thành phố tới địa phương thông qua việc tổ chức đồng bộ hoạt động của hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, các sàn/điểm giao dịch việc làm vệ tinh. Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp thông tin thị trường lao động tại các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, lưu động tại các quận, huyện nhằm đưa thông tin về cầu lao động đến trực tiếp với từng đối tượng cụ thể.