14:28 15/03/2022

Hà Nội lập tổ công tác hoàn thiện các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Thanh Xuân -

Tổ công tác có 25 thành viên gồm: chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện và các giám đốc nhiều sở, ngành, do Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội làm tổ trưởng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 14/3, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 907 QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác của thành phố để nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của thành phố về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. 

Tổ công tác có 25 thành viên gồm: chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện và các giám đốc nhiều sở, ngành, do ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội làm tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư, cơ chế chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố về cải tạo, xây dựng nhà chung cư theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Tổ công tác, chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng các quy định của thành phố về cải tạo, xây dựng nhà chung cư, gửi tổ công tác để xem xét, đánh giá, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy trình, quy định.

Tổ công tác được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng để phục vụ công tác; kinh phí hoạt động do ngân sách thành phố đảm bảo theo quy định.

Tổ công tác tự giải thể sau khi quy định về tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư, cơ chế chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố về cải tạo, xây dựng nhà chung cư được cấp có thẩm quyền ban hành.

UBND TP yêu cầu tổ trưởng Tổ công tác điều hành Tổ công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên đồng thời có trách nhiệm ký các văn bản liên quan đến hoạt động của Tổ công tác.

Tổ phó Thường trực hoặc tổ phó theo ủy quyền thay mặt tổ trưởng Tổ công tác khi vắng mặt, thực hiện việc điều hành Tổ công tác; thực hiện nhiệm vụ theo phân công của tổ trưởng và chịu trách nhiệm về kết quả công việc theo sự phân công.

Các thành viên của Tổ công tác tham mưu, đôn đốc triển khai các công việc của Tổ công tác thu‌ộc đị‌a bàn, lĩnh vực quản lý của cơ quan do mình phụ trách