16:17 22/11/2021

Hà Nội lên kế hoạch gỡ nút thắt trong vận hành các khu đô thị mới

Phan Nam

UBND TP.Hà Nội  vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư”...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Mục tiêu của nhiệm vụ này nhằm xây dựng bộ công cụ đánh giá công tác quản trị, vận hành khu đô thị sau đầu tư; Đánh giá thực trạng công tác quản trị, vận hành khu đô thị sau đầu tư; Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản trị, vận hành khu đô thị sau đầu tư trên địa bàn thành phố.

HƠN 350 KHU ĐÔ THỊ MỚI VỚI QUY MÔ 2.500HA

Theo Quyết định này, chỉ tính sau khi mở rộng địa giới hành chính Thành phố năm 2008 đến nay, Hà Nội đã có hơn 350 khu đô thị với quy mô khoảng 2.500 ha. Việc phát triển các khu đô thị đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo lập diện mạo đô thị văn minh - hiện đại, nâng cao chất lượng sống của người dân, phát triển nhanh về nhà ở, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tương ứng...

Trong quá trình sử dụng, vận hành, khai thác, một số khu đô thị được các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng góp phần xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, đồng bộ. Nhiều dự án khu đô thị hiện nay được chủ đầu tư quan tâm, bố trí quỹ đất cây xanh, không gian công cộng chiếm tỷ lệ lớn trong quỹ đất xây dựng; góp phần tạo không gian sống thư giãn cho người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư trên địa bàn Thành phố vẫn còn tồn tại một số bất cập. Nhiều khu đô thị đầu tư kéo dài, chậm hoàn thành, chậm bàn giao hoặc bàn giao về cho chính quyền địa phương quản lý không đồng bộ. Việc tổ chức cung ứng dịch vụ đô thị cho cư dân trong một số khu đô thị như cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường, dịch vụ y tế, giáo dục, văn hoá, vui chơi giải trí... còn chưa tốt

Việc quản lý đất đai, đầu tư và khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, việc kết nối hạ tầng khu đô thị với các khu vực xung quanh, việc quản lý đầu tư, quản lý kiến trúc và cấp phép đầu tư xây dựng theo quy hoạch,... không đầy đủ, thiếu đồng bộ, không rõ trách nhiệm.

 
Phương án khảo sát là sẽ lựa chọn các khu đô thị có tính đại diện theo địa giới hành chính (nội đô lịch sử, nội đô mở rộng, một số huyện ngoại thành) theo quy mô diện tích (dưới 20 ha; từ 20-50 ha và từ 50-200ha), được hình thành trên địa bàn các quận/huyện: Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Mê Linh kể từ năm 2010 đến nay.

Một số khu đô thị tổ chức cộng đồng dân cư, hệ thống chính trị - hành chính như thành lập Ban quản trị nhà chung cư, quản lý cư dân trong khu đô thị, đặt tên đường, phố trong khu đô thị, thành lập và kiện toàn tổ dân phố, lập mới hoặc kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội... không kịp thời. Nhiều khu đô thị được hình thành có mật độ dân cư tập trung cao, trong khi đó các tổ chức đoàn thể, chính trị giúp chính quyền địa phương về quản lý dân cư tại địa bàn (tổ dân phố, chi bộ Đảng, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể) còn chưa kịp hoàn thiện theo số dân mới tăng lên.

Việc xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các khu đô thị mới còn có những hạn chế, chậm bắt kịp và hòa đồng với các khu đô thị cũ. Công tác quản lý trật tự xã hội, việc theo dõi, quản lý dân cư của địa phương gặp khó khăn; chưa có can thiệp hiệu quả của chính quyền địa phương khi xảy ra mâu thuẫn trong đời sống xã hội tại các khu đô thị.

CƠ SỞ ĐỂ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HIỆU QUẢ

Vì vậy, việc triển khai nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư” là cần thiết, nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở ban hành chính sách hiệu quả trong vận hành các khu đô thị, hướng dẫn, quản lý các chủ đầu tư, các ban quản trị trong quá trình vận hành các khu đô thị; giúp người dân trong các khu đô thị xây dựng nếp sống văn minh, phù hợp với cuộc sống tại các khu đô thị; đồng thời đề xuất được các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư từ phương diện của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Với khảo sát này, các cơ quan chức năng sẽ lựa chọn những khu đô thị có tính đại diện theo địa giới hành chính (nội đô lịch sử, nội đô mở rộng, một số huyện ngoại thành) và theo quy mô diện tích (dưới 20 ha; từ 20-50 ha và từ 50-200ha), được hình thành trên địa bàn các quận/ huyện: Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Mê Linh kể từ năm 2010 đến nay. Thời gian thực hiện từ nay đến tháng 03/2022 với sự tham gia của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội; các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Mê Linh.

Nội dung khảo sát, đánh giá tập trung vào: hiện trạng công tác quản trị, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong các khu đô thị; Phát phiếu khảo sát tới 700 hộ gia đình sinh sống tại 5-7 khu đô thị trên địa bàn. Đồng thời  phỏng vấn sâu đối với các chuyên gia, nhà quản lý có liên quan trong lĩnh vực này.

Nội dung tập trung vào: đánh giá công tác quản trị, vận hành các khu đô thị trên địa bàn; các cơ chế, chính sách và đề xuất các các giải pháp tăng cường công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư đảm bảo chất lượng cuộc sống cho cư dân khu đô thị; Làm việc, xin ý kiến với UBND các quận/huyện, các tổ chức chính trị - xã hội và chủ đầu tư về công tác quản trị vận hành khu đô thị, quản lý dân cư, những thuận lợi và khó khăn, bất cập trong quá trình vận hành dự án, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với chủ đầu tư.

Qua đó, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư trên địa bàn Hà Nội bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời đề xuất giải pháp về hoàn thiện thể chế, bổ sung, sửa đổi các quy định pháp luật về quản lý, quản trị và vận hành khu đô thị sau đầu tư.