10:15 05/12/2022

Hà Nội: Nhiều bất cập trong quản lý diện tích thương mại nhà tái định cư

Thanh Xuân -

Tại một số chung cư ở Hà Nội đang có hiện tượng nhiều căn hộ cho người vào ở khi chưa ký hợp đồng; nhiều căn hộ có Quyết định bán nhà, nhưng dân chưa thanh toán tiền mua nhà và nhận nhà. Ngoài ra, vẫn tồn tại trường hợp sử dụng diện tích kinh doanh dịch vụ sai mục đích…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 199 tòa chung cư tái định cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý 149 tòa, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội quản lý 20 tòa, Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở quản lý 30 tòa. 

Theo UBND TP, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư và diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà tái định cư vẫn còn một số tồn tại, cụ thể:

Việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư đến nay mới đạt được 113/199 tòa chung cư; công tác bàn giao kinh phí 2%, bàn giao hồ sơ, diện tích chung riêng, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống trang thiết bị tòa nhà tái định cư... của đơn vị được giao quản lý quỹ nhà cho Ban quản trị còn chậm và đạt tỷ lệ thấp; nhiều Ban quản trị được thành lập, nhưng không tiếp nhận công tác quản lý vận hành của tòa nhà, không lựa chọn, không ký hợp đồng với đơn vị quản lý vận hành; công tác bảo trì, sửa chữa nhà tái định cư của các đơn vị quản lý vận hành cũng chưa đáp ứng yêu cầu…

Ngoài ra, nhiều căn hộ đã bố trí cho các dự án chưa đưa vào sử dụng, nhưng không thể điều chuyển cho dự án khác, do chủ đầu tư thực hiện dự án giải phóng mặt bằng chưa kết thúc để trả lại quỹ nhà cho thành phố; nhiều căn hộ có quyết định bán nhà, nhưng hộ dân chưa thanh toán tiền mua nhà và nhận nhà... Đặc biệt, hiện nay còn 223 căn hộ vi phạm, do cán bộ thuộc Xí nghiệp quản lý khai thác dịch vụ khu đô thị tự ý cho các hộ gia đình vào ở khi chưa ký hợp đồng, chưa nộp tiền mua nhà.

Bên cạnh đó, nhiều diện tích kinh doanh dịch vụ vẫn bị sử dụng sai mục đích, một số đơn vị nợ tiền thuê nhà, một số đơn vị cho thuê lại không đúng quy định; nhiều diện tích kinh doanh dịch vụ để trống chưa đưa vào sử dụng, nhiều diện tích được UBND TP bố trí cho các đơn vị làm trụ sở không thu tiền thuê nhà đã làm giảm nguồn thu…

Để kịp thời khắc phục, UBND TP giao các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư trên địa bàn thành phố theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp về quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại. 

Trong đó, UBND các xã, phường phải quản lý chặt chẽ diện tích sinh hoạt cộng đồng, được chuyển đổi từ diện tích kinh doanh dịch vụ tại các chung cư tái định cư; rà soát, bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng, quỹ đất trống để xây dựng nhà văn hóa, quỹ nhà trên địa bàn quản lý, nhằm bố trí hoặc kết hợp sinh hoạt chung cho cụm dân cư, đối với nhà chung cư tái định cư không có diện tích sinh hoạt cộng đồng theo thiết kế; không có diện tích kinh doanh dịch vụ để chuyển đổi mục đích. 

Đối với đơn vị được giao quản lý, vận hành, sử dụng nhà tái định cư cần lập phương án cụ thể làm cơ sở tổ chức vận hành, cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ, nhất là những điểm có vị trí thuận lợi; xây dựng kế hoạch đấu giá diện tích kinh doanh dịch vụ tại nhà chung cư tái định cư; xây dựng, trình thành phố duyệt giá khởi điểm, bước giá và tổ chức đấu giá diện tích kinh doanh dịch vụ; thường xuyên rà soát thực trạng sử dụng căn hộ tái định cư, kịp thời có phương án đưa các căn hộ tái định cư còn trống vào sử dụng.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện và đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai hiệu quả các công tác. Định kỳ 6 tháng và 1 năm, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện qua Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo.