15:36 29/01/2022

Hà Nội sẽ tạo việc làm cho 160.000 lao động trong năm 2022

Phúc Minh -

Trong năm 2022, TP. Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%. Riêng trong quý 1/2022, dự kiến tổ chức 61 phiên giao dịch việc làm; cho vay vốn người nghèo và các đối tượng chính sách tạo việc làm cho 12.000 lao động…

Ảnh minh họa. N.Dương.
Ảnh minh họa. N.Dương.

Đây là nội dung được nêu trong Kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố năm 2022 vừa được Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành.

Theo đó, trong năm 2022, thành phố đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2%.

Cụ thể, trong quý 1/2022, dự kiến tổ chức 61 phiên giao dịch việc làm; giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn là 720 tỷ đồng, tạo việc làm cho 12.000 lao động; đưa 500 người đi làm việc ở nước ngoài.

Quý 2, tổ chức 66 phiên giao dịch việc làm, cho vay 869 tỷ đồng tạo việc làm cho 14.500 lao động, chỉ tiêu đưa 1.000 lao động đi xuất khẩu. Qúy 3, tổ chức 70 phiên việc làm, cho vay 170 tỷ đồng tạo việc làm cho 2.800 lao động, đưa 1.300 người đi làm việc ở nước ngoài. Qúy 4, tổ chức 65 phiên việc làm, cho vay 165 tỷ đồng tạo việc làm cho 2.700 lao động, xuất khẩu lao động đạt 1.200 người.

Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố Hà Nội đưa ra nhiều nhóm giải pháp. Trước hết, kiểm soát dịch Covid-19, trong đó chủ động triển khai các kịch bản phòng, chống tương ứng với các cấp độ dịch Covid-19; thường xuyên đánh giá, cập nhật để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động chuyển đổi trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch.

Trong nhóm giải pháp hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, phát triển thị trường lao động và lực lượng lao động, sẽ chú trọng các nội dung như: Đẩy mạnh thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Về hỗ trợ lao động và chuyên gia, thành phố sẽ rà soát doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã và đang sử dụng chuyên gia, lao động nước ngoài, nhanh chóng xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc thủ tục để chuyên gia, người lao động nước ngoài sớm được làm việc tại Việt Nam.

Với nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện đồng bộ đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề chất lượng cao, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững.

Bên cạnh đó, về hoạt động xuất khẩu lao động, thành phố sẽ khai thác tối đa nhu cầu lao động tại các thị trường mới tiềm năng cũng như các thị trường truyền thống. Đẩy mạnh khai thác nhu cầu lao động trong các lĩnh vực, ngành nghề mới, đòi hỏi trình độ cao cả về tay nghề và ngoại ngữ, các nghề trong lĩnh vực y tế, dịch vụ.

Đồng thời, triển khai các biện pháp ngăn ngừa lao động bỏ hợp đồng, lao động hết hạn hợp đồng không về nước. Kiên quyết xử lý các vi phạm của cá nhân và doanh nghiệp để chấn chỉnh hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, hạn chế nạn cò mồi, lừa đảo nhằm giảm phí cho người lao động.

Đối với việc vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách thành phố ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, thành phố đặt mục tiêu đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn tín dụng ưu đãi. Đảm bảo chặt chẽ trong các khâu thẩm định, xét duyệt việc sử dụng nguồn vốn, hạn chế thấp nhất tỷ lệ nợ quá hạn.