17:45 15/04/2021

HAGL dự kiến thoái vốn đầu tư vào CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Hà Anh

Tập đoàn lỗ 2.368 tỷ đồng trong năm 2020 chủ yếu là do trong năm Ban Tổng giám đốc quyết định ghi nhận dự phòng các khoản nợ tồn động và dự phòng đầu tư vào CTCP Chăn nuôi Gia Lai

Sơ đồ giá cổ phiếu từ ngày 1/1/2021 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu từ ngày 1/1/2021 đến nay.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo giải trình kết quả kinh doanh lỗ và phương án khắc phục.

HAGL cho biết sau khi công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, nhằm giúp cổ đông và nhà đầu tư có cái nhìn rõ hơn về nguyên nhân HAG bị lỗ trong năm 2020 và triển vọng hồi phục kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2021. Bên cạnh đó, công ty còn cho biết thêm một số thông tin sau:

Năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế thu nhập nghiệp của Tập đoàn lỗ 2.368 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm Ban Tổng giám đốc quyết định ghi nhận dự phòng các khoản nợ tồn động và dự phòng đầu tư vào CTCP Chăn nuôi Gia Lai theo nguyên tắc thận trọng trong bối cảnh đại dịch Covid 19 còn đang diễn biến phức tạp.

Sang năm 2021, Ban Tổng giám đốc đang tiến hành lập kế hoạch và cam kết lợi nhuận cho năm 2021. Dự kiến lợi nhuận sẽ được tạo ra chủ yếu từ các khoản sau:

1, Hoạt động sản xuất kinh doanh: theo kế hoạch, mảng kinh doanh trái cây sẽ tiếp tục tạo ra lợi nhuận vì Tập đoàn đã có lượng khách hàng ổn định và đang tiếp tục mở rộng thị trường.

2, Hoạt động tài chính, dự kiến nghiệp vụ thoái vốn đầu tư vào CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) sẽ tạo ra lợi nhuận khá nhiều và đủ khả năng bù đắp chi phí lãi vay. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay cũng giảm do số dư nợ vay giảm nhiều so với các năm trước.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên HĐQT HAG đăng ký bán 550.217 cổ phiếu, từ ngày 15/4 đến 14/5/2021 nhằm xử lý tài sản cá nhân. Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 2.046.240 cổ phiếu, chiếm 0,22%.