13:38 21/02/2022

Hai ETF ngoại sắp mua gần chục triệu cổ phiếu Việt Nam, mã nào được mua nhiều nhất?

Thu Minh -

Hàng loạt cổ phiếu sẽ được 2 ETF ngoại mua gia tăng tỷ trọng và mua mới trong kỳ cơ cấu sắp tới với tổng số lượng lên đến gần 10 triệu cổ phiếu...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 18/03/2022, hai quỹ ngoại Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) và DB xtrackers FTSE Vietnam UCITS ETF (FTSE ETF) sẽ tiến hành tái cơ cấu danh mục quý 1 năm 2022. 

V.N.M ETF hiện có tổng tài sản gần 545 triệu USD còn FTSE ETF hiện có tổng tài sản 374 triệu USD. Tổng tài sản hai quỹ này hiện gần 1 tỷ USD.

Dựa trên dữ liệu giá đóng cửa của ngày giao dịch 14/2/2022, theo tính toán của BVSC, các cổ phiếu VND, VCG và NLG có thể sẽ được thêm vào danh mục của quỹ FTSE ETF với tỷ trọng khoảng 3,17%, 1,34% và 1,28% tương ứng số lượng cổ phiếu mua vào là khoảng 3,9 triệu, 2,6 triệu và 2,0 triệu cổ phiếu.  Ngoài ra, các cổ phiếu được mua tăng tỷ trọng đáng kể trong lần cơ cấu lần này là VNM và VHM.

Ở chiều ngược lại, BVCS dự báo sẽ không có cổ phiếu nào bị loại khỏi danh mục của quỹ FTSE ETF trong kỳ cơ cấu lần này. Tuy nhiên, các cổ phiếu HPG và VRE có thể bị bán ra để giảm tỷ trọng trong lần tái cơ cấu này.

Còn đối với danh mục của VNM ETF, BVSC dự báo sẽ không có cổ phiếu Việt Nam nào bị loại ra trong kỳ tái cơ cấu quý 1. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu CEO và PVD có thể được xem xét thêm mới vào danh mục của quỹ do các cổ phiếu này đã thỏa mãn các tiêu chí xét duyệt.

Hiện tại, cổ phiếu Việt Nam đang chiếm khoảng 78% tỷ trọng danh mục của quỹ. Nếu không có cổ phiếu nước ngoài nào được thêm mới, BVSC dự báo tỷ
trọng cổ phiếu Việt Nam sẽ dao động trong khoảng từ 79-80% tỷ trọng danh mục của quỹ.

Trước đó, Chứng khoán BIDV (BSC) cũng đã có dự báo về thay đổi danh mục của MVIS Vietnam Index - chỉ số cơ sở của VNM ETF. Cũng đồng quan điểm với BVSC, theo BSC, sẽ không cổ phiếu nào bị loại khỏi chỉ số trong kỳ cơ cấu này.

Tuy nhiên, bên cạnh PVD, theo BSC, VCG của Vinaconex cũng đã thỏa mãn các tiêu chí trường hợp tỷ lệ freefloat (tự do chuyển nhượng) lần lượt 45% và 43%. Trong trường hợp được thêm mới, hai cổ phiếu này sẽ có tỷ trọng lần lượt 1,1% và 0,7% danh mục. BVSC không cho rằng CEO sẽ được VNM ETF thêm vào lần cơ cấu này.

Còn đối với FTSE Vietnam Index, khác với dự báo của BVSC, BSC cho rằng quỹ này sẽ chỉ thêm cổ phiếu NLG của Đầu tư Nam Long - NLG với tỷ trọng 1,3% mà không thêm VND hay VCG. Đồng thời, quỹ này cũng không loại cổ phiếu nào.

Trong khi BVSC cho rằng quỹ này sẽ mua gia tăng tỷ trọng VHM hay VNM thì BSC lại cho rằng VHM bị bán ra giảm tỷ trọng với khối lượng 2 triệu cổ phiếu, VNM bị bán 845 nghìn cổ phiếu.