08:02 02/02/2023

Hải quan TP.HCM, Bắc Ninh và Hải Phòng chiếm 55% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước

Anh Khuê -

Trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong năm 2022 đạt 730,28 tỷ USD, ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại 3 Cục Hải quan Bắc Ninh, TP.HCM và TP. Hải Phòng đạt 400,5 tỷ USD, chiếm 55% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Ba Cục Hải quan Bắc Ninh, TP.HCM và Hải Phòng đạt 400,5 tỷ USD, chiếm 55% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.
Ba Cục Hải quan Bắc Ninh, TP.HCM và Hải Phòng đạt 400,5 tỷ USD, chiếm 55% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong tháng đầu tiên của năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 17,3% so với tháng 12/2022 (tương ứng giảm 9,77 tỷ USD).

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 25,08 tỷ USD, giảm 13,6% (tương ứng giảm 3,95 tỷ USD) và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 21,48 tỷ USD, giảm 21,3% (tương ứng giảm 5,82 tỷ USD).

So với cùng kỳ năm 2022, trị giá xuất nhập khẩu của tháng 01/2023 giảm 25,01%, tương ứng giảm 15,53 tỷ USD. Tính ra, trong tháng đầu tiên của quý 1/2023, cả nước ước xuất siêu 3,6 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2022 đạt 437.351 tỷ đồng, bằng 124,25% dự toán, đạt 104,13% chỉ tiêu phấn đấu (420.000 tỷ đồng), tăng 24,58%, tương đương tăng 86.280 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 01 - 31/01/2023 đạt 24.852 tỷ đồng, đạt  5,8 % so với dự toán (số dự toán 425.000 tỷ đồng), giảm 42,3% so cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong năm 2022 đạt 730,28 tỷ USD, tăng 9,2% (tương ứng tăng 61,28 tỷ USD) so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt 371,3 tỷ USD, tăng 10,5% (tương ứng tăng 35,14 tỷ USD); nhập khẩu đạt 358,9 tỷ USD, tăng 7,9% (tương ứng tăng 26,14 tỷ USD).

Riêng đối với doanh nghiệp FDI, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2022 đạt 506,91 tỷ USD, tăng 9,3% tương ứng  tăng 43,30 tỷ USD so với năm 2021 và chiếm 69,41% tổng kim ngạch chung của cả nước. Trong đó, xuất khẩu đạt 273,63 tỷ USD, tăng 11,6% tương ứng tăng 28,5 tỷ USD so với năm 2021 và nhập khẩu đạt 233,28 tỷ USD, tăng 6,8% tương ứng tăng 14,80 tỷ USD.

Thặng dư thương mại của Việt Nam trong năm 2022 đạt 12,4 tỷ USD, tăng gấp 3,7 lần so với mức tăng năm 2021 (năm 2021 thặng dư 3,33 tỷ USD).

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, ba Cục hải quan địa phương là  Bắc Ninh, TP.HCM và Hải Phòng ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu có quy mô lớn nhất với mức trên 100 tỷ USD.

Cụ thể: Cục Hải quan Bắc Ninh đạt 169,4 tỷ USD (tăng 10,6%); Cục Hải quan TP.HCM đạt 129,73 tỷ USD (tăng 10,2%) và Cục Hải quan Hải Phòng đạt 101,37 tỷ USD (tăng 11,7%). Tính chung, ba cục hải quan địa phương “đầu dàn” này đạt 400,5 tỷ USD, chiếm 55% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước năm 2022.

Các đơn vị khác có kim ngạch xuất nhập khẩu cao và dưới 100 tỷ USD, như Cục Hải quan Hà Nội đạt 61,66 tỷ USD và tăng 21,7%; Cục Hải quan Bình Dương đạt 49,06 tỷ USD và tăng 3%; Cục Hải quan Đồng Nai đạt 39,36 tỷ USD và tăng 11,5%; Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 21,13 tỷ USD và giảm 0,8%...

Một số đơn vị hải quan địa phương ghi nhận số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh so với năm 2021. Cụ thể, Cục Hải quan Lạng Sơn đạt 2,67 tỷ USD và giảm mạnh 28,4%; Cục Hải quan Quảng Trị 743 triệu USD, giảm 28%... Cá biệt, Cục Hải quan đạt 464 triệu USD, giảm 65% so với năm ngoái…

Trong khi đó, các cục hải quan sau đây ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng cao và rất cao, như: Cục Hải quan Cao Bằng ghi nhận đạt 767 triệu USD, tăng 64% so với mức tăng năm 2021; Cục Hải quan Kiên Giang đạt 266 triệu USD, tăng 54,3% so năm 2021; Cục Hải quan Quảng Nam đạt 4,36 tỷ USD và tăng 33,4% so năm 2021…