17:05 17/05/2016

Hàn Quốc tái tiếp nhận lao động Việt sau nhiều năm gián đoạn

Tuấn Dũng

Lễ ký kết vừa được thực hiện nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tại Việt Nam từ ngày 16-17/5

<br>
<br>
Ngay sau bản ghi nhớ và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm được ký kết ngày 17/5, sẽ có 3.500 lao Việt Nam bao gồm lao động sang Hàn Quốc làm việc trong năm 2016.

Lễ ký kết vừa được thực hiện nhân chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Ki Kweon tại Việt Nam từ ngày 16-17/5, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác về lao động giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Ki Kweon đã trao đổi các vấn đề về hợp tác phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc; chuyên gia và lao động kỹ thuật Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống thông tin việc làm; các hợp tác về an toàn lao động...

Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục hợp tác thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ lao động cư trú và làm việc không hợp pháp, chính thức ký kết Bản ghi nhớ bình thường về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS).

Trong khuôn khổ chương trình này, từ năm 2004 đến nay đã có hơn 75.000 lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc với việc làm và thu nhập ổn định, trung bình từ 1.000 đến 1.500 USD/người/tháng. Lao động Việt Nam được người sử dụng lao động Hàn Quốc đánh giá cao về sự chăm chỉ, cần cù, sáng tạo.

Những năm gần đây, tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ hợp đồng, hết thời hạn làm việc không trở về nước và ở lại cư trú không hợp pháp tại Hàn Quốc khá cao đã ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác lao động giữa hai bên.

Từ tháng 8/2012 đến nay, Việt Nam và Hàn Quốc chưa ký lại Bản ghi nhớ (MOU) bình thường về Chương trình EPS mà chỉ ký Bản ghi nhớ đặc biệt với thời hạn 1 năm, lần lượt vào ngày 31/12/2013 và ngày 10/4/2015. Theo đó chỉ những lao động đã kiểm tra tiếng Hàn trong năm 2012 và những lao động đã làm việc tại Hàn Quốc thuộc diện tái nhập cảnh có thể tham gia Chương trình.

Điều này cũng đồng nghĩa hàng năm, hàng chục ngàn lao động Việt Nam không có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc.

Nhiều giải pháp đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc thực hiện nhằm giảm tỷ lệ lao động cư trú, làm việc không hợp pháp tại Hàn Quốc.

Nhờ những nỗ lực của các cơ quan hai nước, tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước giảm từ 47% vào cuối năm 2013 xuống còn khoảng 35% vào cuối năm 2015, số lao động cư trú bất hợp pháp giảm từ 18.000 người xuống còn  hơn 15.000 người.

Sau lễ ký kết nêu trên, cơ quan chức năng của hai bên sẽ  phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn, kiểm tra tay nghề… đối với người lao động có nguyện vọng tham gia Chương trình.