00:00 24/04/2021

HDBank đẩy mạnh chuyển đổi số, duy trì đà tăng trưởng cao

Khánh Huyền

Toàn bộ các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị bao gồm Tờ trình về phương án chia cổ tức 25% đã được cổ đông thông qua với sự đồng thuận nhất trí cao

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Tp.HCM - HDBank (mã chứng khoán: HDB-HOSE) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Đại hội năm nay được HDBank tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Nhà hát Tp.HCM và theo hình thức trực tuyến với tỷ lệ cổ đông tham gia của 159 cổ đông, đại diện cho 18.000 cổ đông của ngân hàng.

Bà Lê Thị Băng Tâm - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
Bà Lê Thị Băng Tâm - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Theo báo cáo của hội đồng quản trị, năm 2020, giữa những thách thức do dịch Covid–19, HDBank đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ cho khách hàng và cộng đồng vượt qua dịch bệnh, giúp hệ thống hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn đồng thời kiên định với chiến lược phát triển bền vững và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Do đó, năm 2020, HDBank ghi nhận các chỉ tiêu kinh doanh tích cực nhất từ trước tới nay. Tổng tài sản hợp nhất đạt 319.127 tỷ đồng, tăng 39,1% so với năm 2019 và hoàn thành 104,5% kế hoạch. Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 208.953 tỷ đồng tăng 38,4% và hoàn thành 111% kế hoạch. Dư nợ tín dụng đạt 188.228 tỷ đồng, tăng 23% hoàn thành 105,8% kế hoạch. ROE: 20,6%. ROA: 1,7%.

Ông Nguyễn Hữu Đặng – Phó Chủ tịch HĐQT tiếp tục trình bày Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank.
Ông Nguyễn Hữu Đặng – Phó Chủ tịch HĐQT tiếp tục trình bày Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank.

Ngân hàng cũng đã tăng vốn điều lệ từ 9.810 tỷ đồng lên hơn 16.088 tỷ đồng thông qua chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65%, mức cao nhất toàn ngành. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.818 tỷ đồng, tăng 15,9% và hoàn thành 102,8% kế hoạch năm 2020, trong đó nguồn thu từ mảng dịch vụ tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ.

Tỷ lệ nợ xấu/cho vay khách hàng tại ngân hàng mẹ là 0,93%, thuộc nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất. Toàn bộ trái phiếu VAMC đã được tất toán trước thời hạn.

Các chỉ tiêu an toàn của HDBank không ngừng được nâng cao. Trong đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn chỉ 24,8% so với quy định là 40%. Hệ số an toàn vốn CAR (theo Basel 2) đạt tới 12,1% so với 8% theo quy định.

Được biết, HDBank là một trong số nhà băng đầu tiên hoàn thành sớm cả 3 trụ cột quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel 2. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's mới đây tiếp tục dành cho HDBank mức xếp hạng B1 với triển vọng Ổn định.

Ông Phạm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc HDBank trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc.
Ông Phạm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc HDBank trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc.

Năm 2020 cũng ghi nhận những bước chuyển đổi số mạnh mẽ của HDBank trong các hoạt động kinh doanh và vận hành, tạo nền tảng vững chắc để tiến tới mục tiêu trở thành Ngân hàng số hàng đầu của Việt Nam.

Bên cạnh đó, HDBank cũng thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng; thu nộp Ngân sách Nhà nước năm 2020 tăng 18% so với năm 2019; bảo đảm đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động. Với các nền tảng vững chắc, hiệu quả hoạt động vượt trội và đề cao trách nhiệm công khai, minh bạch theo những chuẩn mực quốc tế cao nhất, ngân hàng sẵn sàng hợp tác và đồng hành cùng cổ đông, nhà đầu tư cùng đạt được những thành tự mới, cùng sẻ chia lợi ích lớn.

Đáng chú ý, đại hội đồng cổ đông HDBank cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như tổng tài sản đạt 399.320 tỷ đồng, tăng 25% so với 2020; huy động vốn đạt 359.851 tỷ đồng, tăng 25%; dư nợ tín dụng lên 236.768 tỷ đồng, tăng 26% so với 2020.

Ngân hàng kỳ vọng đưa lợi nhuận trước thuế tăng 25% so với 2019, lên 7.281 tỷ đồng. Các hệ số khả năng sinh lời ROA và ROE sẽ tiếp tục được giữ mức cao, lần lượt 1,62% và 21,1%.

Digital – Khu photobooth trải nghiệm dịch vụ Digital Bank tại Đại hội.
Digital – Khu photobooth trải nghiệm dịch vụ Digital Bank tại Đại hội.

Lãnh đạo HDBank xác định, năm 2021 tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc chuyển đổi số, tự động hoá các quy trình trọng yếu nhằm gia tăng những trải nghiệm tối ưu cho khách hàng, tiết giảm chi phí vận hành, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

HDBank ưu tiên phát triển mảng dịch vụ, trong đó, dư địa mảng bancassurance của HDBank còn lớn và nhiều đối tác bảo hiểm nhân thọ quốc tế đang mong muốn hợp tác độc quyền. Mảng thẻ tín dụng và các sản phẩm dịch vụ khác cũng có nhiều tiềm năng phát triển trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Đại hội cũng đã thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% từ lợi nhuận chưa phân phối 2020 sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đã kiểm toán và trích các quỹ theo quy định để tăng vốn điều lệ năm 2021.

Chia sẻ thêm về hoạt động kinh doanh trong quý đầu năm, lãnh đạo ngân hàng này cho biết các chỉ số an toàn đang được nâng cao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 2.100 tỷ, tăng 68% so với quý 1/2020. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ vượt 1.800 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước, hứa hẹn một năm 2021 tiếp tục đạt và vượt các kế hoạch đặt ra.