18:48 04/11/2021

HNX vừa bổ nhiệm thêm 3 Phó Tổng giám đốc

Hà Anh -

Với việc 3 phó tổng giám đốc vừa được bổ nhiệm, ban lãnh đạo của HNX có 6 thành viên, gồm: ông Nguyễn Duy Thịnh - Chủ tịch; ông Nguyễn Anh Phong - Quyền Tổng Giám đốc và 4 Phó tổng giám đốc khác...

Lễ công bố bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc của HNX.
Lễ công bố bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc của HNX.

Ngày 01/11/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo.

Cụ thể: ngày 28/10/2021, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ông Nguyễn Duy Thịnh đã ký quyết định bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bao gồm: ông Đỗ Đức Mạnh, Giám đốc phòng Công nghệ thông tin; ông Đỗ Văn Tâm, Trưởng Ban Kiểm soát và bà Vũ Thị Thúy Ngà, Giám đốc phòng Thị trường Trái phiếu.

Như vậy, bộ máy nhân sự lãnh đạo HNX đã cơ bản được kiện toàn sau khi hoàn thành chuyển đổi hoạt động sang mô hình mới, thành công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ ngày 6/8/2021.

Theo đó, ngoài 3 Phó Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm, bộ máy nhân sự lãnh đạo HNX gồm có: ông Nguyễn Duy Thịnh - Chủ tịch; ông Nguyễn Anh Phong - Quyền Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc thường trực và bà Trần Thị Mỹ An - Kế toán trưởng.