07:18 22/03/2023

Hoàn thành dự án luồng vào sông Hậu trong năm 2023

Xuân Nghi -

Dự án luồng tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu giai đoạn 2, là dự án trọng điểm quốc gia từng đứng trước khả năng bị chậm tiến độ do vướng mặt bằng, mới đây đã được lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải ra kỳ hạn phải hoàn thành trong năm 2023 này...

Giai đoạn 1 dựa án luồng tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2027.
Giai đoạn 1 dựa án luồng tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2027.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang vừa yêu cầu Ban quản lý Dự án Hàng hải, chủ đầu tư dự án, phải rút kinh nghiệm cùng với đơn vị  tư vấn và nhà thầu vì tiến độ dự án còn chậm, nhiều vấn đề phát sinh chưa được xử lý dứt điểm.

Đây là dự án trọng điểm quốc gia có mục tiêu thu hút, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các hạng mục của dự án giai đoạn 2 khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ là động lực lớn để góp phần cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, trong có có tỉnh Trà Vinh, địa phương dự án.

Đến nay, nhiều hạng mục còn thi công chậm chạp, trong đó có kè và tuyến đường bộ kết nối. Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu chủ đầu tư rà soát lại toàn bộ kế hoạch thi công phần kè hai bên bờ kênh Quan Chánh Bố, xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh.

Các nhà thầu được yêu cầu tranh thủ thời gian, huy động thiết bị, máy móc nhân lực tăng cường các mũi thi công, tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Với các vị trí còn vướng mặt bằng, Bạn quản lý Dự án Hàng hải cần có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đẩy nhanh tiến độ như đã cam kết.

Về tuyến đường bộ kết nối, trong trường hợp đến hạn cam kết (31/3/2023) mà vẫn chưa xong, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải yêu cầu chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản về Cục quản lý Đầu tư xây dựng (trực thuộc Bộ Giao thông vận tải). Không chấp thuận nhà thầu xin gia hạn.

Về phía chủ đầu tư, báo cáo với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải về tiến độ dự án, ông Lê Hải An, Phó giám đốc Ban quản lý Dự án Hàng hải cho biết đến nay các đơn vị thi công đã đạt được 37% tổng giá trị hợp đồng. Trong đó, có một số gói thầu đạt cao hơn. Đó là các gói thầu: Gói SH2-XL01 thi công xây dựng đường ven kênh Tắt và hạng mục cầu Kênh Xáng đạt hơn 67%; gói SH2-XL02 thi công xây dựng kè bảo vệ bờ bắc sông Hậu, khu tránh tàu, nhà trạm quản lý luồng đạt hơn 40%; gói SH2-XL03 thi công xây dựng bờ nam sông Hậu đạt trên 30% giá trị hợp đồng…

Giai đoạn 2 dự án luồng tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu đang được Bộ GTVT thúc tiến độ và kỳ hạn phải hoàn thành trong năm 2023.
Giai đoạn 2 dự án luồng tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu đang được Bộ GTVT thúc tiến độ và kỳ hạn phải hoàn thành trong năm 2023.

Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu giai đoạn 2, được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 1319/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2021. Cụ thể, tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là 2.596,17 tỷ đồng với nguồn vốn nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tiến độ dự án giai đoạn 2 là từ 2021 - 2023; trong đó gói thầu xây lắp đầu tiên được khởi công vào cuối tháng 12/2021.

Kế hoạch phân bổ vốn như sau: Năm 2021 là 200 tỷ đồng; năm 2022 khoảng 1.250 tỷ đồng; năm 2023 là 1.000 tỷ đồng; năm 2024 khoảng 146,17 tỷ đồng để thanh quyết toán. Dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2023.

Dự án gồm ba gói thầu gồm: Gói thầu SH2-XL01 thi công xây dựng đường ven kênh Tắt và hạng mục cầu Kênh Xáng; gói thầu SH2-XL02 gồm thi công xây dựng kè bảo vệ bờ phía bờ Bắc đoạn từ Km22+675 đến Km31+340; khu tránh tàu; nhà trạm quản lý luồng; gói thầu SH2-XL03 thi công các đoạn kè.

Được biết, giai đoạn 1 dự án luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, có tổng vốn đầu tư 6.100 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 4/2017 cho tàu trọng tải đến 10.000 tấn đầy tải, 20.000 tấn giảm tải.