13:26 18/08/2021

Học sinh di chuyển về địa phương do dịch Covid-19, được tạo điều kiện học tập

Thanh Xuân -

Những học sinh đã di chuyển về các địa phương mà không kịp trở lại trường học để bắt đầu năm học 2021 - 2022 được đăng ký học tại nơi đang cư trú cho đến khi tình hình dịch ổn định...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều học sinh đã phải di chuyển về các địa phương cư trú mà không kịp trở lại trường học để bắt đầu năm học 2021 - 2022.

Nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết vừa gửi công văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường học thực hiện việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường.

Phối hợp với các địa phương, nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi và chuyển đến thông qua hình thức bằng văn bản gửi qua email hoặc hệ thống quản lý văn bản điện tử e-office để tiếp nhận và bố trí, xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, phải quan tâm hỗ trợ học sinh được tiếp nhận về các điều kiện học tập cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Việc chuyển giao, tiếp nhận lại học sinh phải kèm theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh đã học tập tại trường học nơi cư trú khi học sinh quay trở lại trường cũ học tập. Đối với những học sinh này cần quan tâm hỗ trợ  và tạo điều kiện thuận lợi nhất khi học sinh quay trở lại trường cũ học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Ngoài ra, xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận để học sinh quay trở lại trường cũ học tập sau thời gian phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định.

Đối với học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường hoặc xin chuyển trường sau khi đã được tiếp nhận học tập một thời gian tại trường nơi cư trú, các trường phải tạo thuận lợi cho học sinh thực hiện việc chuyển trường theo phương thức phù hợp, trên cơ sở bảo đảm quy định về hồ sơ học sinh khi chuyển trường, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.