15:27 05/08/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị không tăng học phí trong năm học mới

Thanh Xuân -

Để cùng chia sẻ khó khăn do thiên tai bão lũ, dịch bệnh tác động đến phụ huynh, học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị giữ ổn định mức học phí trong năm học 2021-2022 nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người học...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 3277/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-19

Công văn nêu rõ, để cùng chia sẻ khó khăn do thiên tai bão lũ, dịch bệnh tác động đến phụ huynh, học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị giữ ổn định mức học phí trong năm học 2021-2022 nhằm giảm gánh nặng tài chính mà người học phải chịu.

Ngoài ra, Bộ cũng trình Chính phủ xem xét ban hành nghị định mới để thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 về quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Dự kiến Nghị định mới sẽ ban hành trong tháng 8/2021 để áp dụng từ năm học 2021-2022. Nghị định mới sẽ quy định mức trần học phí đối với năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo hướng giữ ổn định bằng mức trần học phí của năm học 2020-2021.

Trong thời gian qua, theo phản ánh của người dân tại một số địa phương vẫn còn tình trạng tăng học phí, thu một số khoản thu ngoài quy định trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn. Để giữ ổn định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị rà soát, tổ chức công tác dạy học hợp lý, đảm bảo yêu cầu chất lượng và cắt giảm tiết kiệm tối đa các hoạt động giáo dục, đào tạo không cần thiết.

Ngoài ra đối với việc triển khai dạy học trực tuyến, Bộ đề nghị các địa phương và cơ sở giáo dục căn cứ vào các văn bản pháp lý đã ban hành để tính toán xác định mức thu hợp lý theo nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục với phụ huynh học sinh trong tình hình dịch bệnh và công khai minh bạch.

Bên cạnh các chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Nhà nước, các địa phương chỉ đạo cơ sở giáo dục kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội để có các chính sách hỗ trợ thêm. Cụ thể như: miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo cho các học sinh, sinh viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2021-2022. 

Đồng thời tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung đã nêu tại Văn bản số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021; 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2021.

Bên cạnh đón, các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với xã hội về hoạt động của cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và công tác thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra phải chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu của đơn vị thuộc phạm vi quản lý.