06:00 13/04/2022

Học sinh trường THPT chuyên được phép học trước chương trình đại học

Thanh Xuân -

Với cơ chế đặc thù của Đại học Quốc gia Hà Nội, học sinh THPT chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và học sinh THPT chuyên trong cả nước bắt đầu từ kỳ 2 lớp 11 sẽ được đăng ký học tích lũy trước một số học phần thuộc ngành đào tạo đại học của trường…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4412/QĐ-ĐHQGHN quy định cơ chế đặc thù trong tuyển sinh và đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, học sinh THPT chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trúng tuyển vào bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội có thể được miễn một số học phần đặc thù đã học nâng cao ở bậc THPT.

Thủ trưởng các đơn vị đào tạo đại học sẽ quy định học phần được miễn học đối với từng ngành đào tạo và từng đối tượng học sinh chuyên theo các tiêu chí: môn học (được nâng cao) ở THPT tương đương với học phần ở bậc đại học hoặc môn học ở THPT đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần ở bậc đại học. Căn cứ đề xuất của bộ môn chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị đào tạo đại học quy định cách thức chuyển đổi kết quả đánh giá cho các học phần được miễn học tương ứng ở bậc đại học.

Với cơ chế đặc thù của Đại học Quốc gia Hà Nội, học sinh THPT chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và học sinh THPT chuyên trong cả nước bắt đầu từ kỳ 2 lớp 11 sẽ được đăng ký học tích lũy trước một số học phần thuộc ngành đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội nếu đảm bảo các điều kiện sau: Có kết quả học tập tối thiểu loại Giỏi trở lên ở năm học, kỳ học trước; được hiệu trưởng trường THPT học sinh đang theo học và đơn vị đào tạo đại học đồng ý bằng văn bản.

Để đảm bảo hiệu quả, đơn vị đào tạo đại học tổ chức cho học sinh đủ điều kiện học tích lũy trước các học phần được tham gia học tập cùng với lớp học phần của sinh viên đại học chính quy. Trong một học kỳ, học sinh THPT chuyên được học tối đa không quá 3 học phần thuộc chương trình đào tạo đại học. Kết quả học tập các học phần được bảo lưu khi học sinh trúng tuyển vào bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài ra, đơn vị đào tạo và học sinh tham gia tích lũy trước học phần trong chương trình đào tạo đại học thực hiện đúng theo quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.