06:00 13/10/2021

Hơn 1,8 triệu lao động được xác nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ

Nhật Dương

Thống kê đến hết ngày 11/10, cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận danh sách cho hơn 1,8 triệu lao động của trên 53.000 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết số 68, Quyết định số 23; Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đối với kết quả triển khai Nghị quyết số 68 (gói 26.000 tỷ) và Quyết định số 23, tính đến hết ngày 11/10, cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận danh sách cho 1.807.675 lao động của 53.097 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó gồm: 1.369.471 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 48.388 đơn vị; 292.685 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 3.409 đơn vị; 1.792 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 20 đơn vị.

Ngoài ra, có 66.203 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 858 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc; 50.776 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 236 đơn vị.

Có 26.748 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất của 186 đơn vị.

Riêng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 728 đơn vị với 133.366 lao động được tạm dừng đóng với số tiền 912,3 tỷ đồng tại 56/63 tỉnh, thành phố.

Đối với việc triển khai Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tính đến hết 11/10, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 117.153 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 42.541 người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 371 tỷ đồng.

Về chính sách giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng (từ 1/10/21 đến 30/9/22) đối với doanh nghiệp, đến nay cơ bản đã thực hiện xong.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, gói hỗ trợ này được đơn giản tối đa về thủ tục hành chính, thời gian thực hiện. Nhờ có hệ thống dữ liệu tập trung, cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp đã trực tiếp xử lý các thủ tục và hoàn tất việc giảm đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho từng doanh nghiệp.

Số tiền giảm đóng đến đúng lúc khó khăn đã giúp doanh nghiệp có thêm kinh phí duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, tiếp tục chuỗi cung ứng lao động.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu trong tháng 10, cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ bằng tiền mặt cho người lao động.