17:41 06/12/2022

Hơn 24.000 tỷ đồng vốn đầu tư công nằm chờ phân bổ

Trâm Anh -

Sau 11 tháng vẫn còn 24.424,365 tỷ đồng vốn đầu tư công của kế hoạch năm 2022 vẫn chưa phân bổ chi tiết. Trong đó, 4 bộ và 5 địa phương vẫn chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, tính riêng TP. Hồ Chí Minh chiếm đến trên 90% số vốn nằm chờ...

TP. Hồ Chí Minh được giao gần 51.800 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022 nhưng đến nay vẫn còn 22.324 tỷ đồng, tương ứng 43,11% số vốn nằm chờ.
TP. Hồ Chí Minh được giao gần 51.800 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022 nhưng đến nay vẫn còn 22.324 tỷ đồng, tương ứng 43,11% số vốn nằm chờ.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đã phân bổ ước đạt 620.873 tỷ đồng, đạt 107,04% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao ở mức 580.046 tỷ đồng. 

Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 65.251 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, nếu không tính số kế hoạch vốn các địa phương giao tăng là 65.251,445 tỷ đồng thì tổng vốn đã phân bổ là 555.622 tỷ đồng, chỉ đạt 95,79% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

 

"Một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao do một số bộ, cơ quan trung ương mới được điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 12/10/2022; một số bộ, cơ quan trung ương đang đề nghị cắt giảm kế hoạch vốn nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt".

Bộ Tài  chính

Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 275.101 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (214.200 tỷ đồng). Còn vốn cân đối ngân sách địa phương là 345.772 tỷ đồng, đạt 113,7% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (304.105 tỷ đồng). 

Trong số vốn chưa phân bổ, vốn trong nước chưa phân bổ là 24.160 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 264 tỷ đồng.

Cụ thể, số vốn chưa phân bổ của các bộ, cơ quan trung ương là 820,422 tỷ đồng, chiếm 0,60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Còn số vốn chưa phân bổ của các địa phương là 23.603 tỷ đồng, chiếm tới 5,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đánh giá nguyên nhân dẫn đến việc chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách trung ương, không bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Tài chính cho hay, hiện 4/52 bộ chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, Bộ Công Thương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ lớn nhất là 49,28%, tương ứng chưa phân bổ hơn 406 tỷ đồng; Bộ Xây dựng hơn 211 tỷ đồng; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 150 tỷ đồng và Uỷ ban dân tộc chưa phân bổ 52,7 tỷ đồng.

Hơn 24.000 tỷ đồng vốn đầu tư công nằm chờ phân bổ  - Ảnh 1

"Một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao do một số bộ, cơ quan trung ương mới được điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 12/10/2022; một số bộ, cơ quan trung ương đang đề nghị cắt giảm kế hoạch vốn nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt", Bộ Tài chính nêu rõ nguyên nhân 4/52 bộ chưa phân bổ hết kế hoạch vốn.

Riêng đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, Bộ Tài chính cho biết có 51/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương.

Tuy nhiên, “vẫn còn 5/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương. Nguyên nhân là do một số địa phương mới giao kế hoạch đợt 1, một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư và nguồn bội chi sẽ được phân bổ sau”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Ngoài ra, đối với vốn kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia, theo Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương là cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị, các cấp sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 1/7/2022 đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã nhận được 52 báo cáo của các địa phương đã giao kế hoạch vốn thực hiện cho các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên vẫn còn Khánh Hoà chưa giao hết kế hoạch vốn gần 19 tỷ đồng.