09:16 02/08/2010

Hơn 60% người mua bất động sản Hà Nội để đầu tư

Hồng Thoan

Trong số gần 500 mẫu điều tra tại thị trường Hà Nội, số người mua bất động sản phục vụ mục đích đầu tư, chiếm tỷ lệ 61,9%

Giao dịch tại một sàn bất động sản.
Giao dịch tại một sàn bất động sản.
Nhóm nghiên cứu của Vietnam Report vừa ra mắt báo cáo ngành bất động sản Việt Nam với chủ đề "Thị trường bất động sản Hà Nội 6 tháng đầu năm 2010 và các yếu tố định giá bất động sản".

Trong số gần 500 mẫu điều tra tại thị trường Hà Nội, đa số người mua bất động sản phục vụ mục đích đầu tư, chiếm tỷ lệ lên đến 61,9% và chỉ có 38,1% mua để phục vụ nhu cầu ở và sinh hoạt của gia đình.

Có đến 47,7% trong số 61,9% nhà đầu tư mua để phục vụ mục đích đầu tư là dành cho đầu tư ngắn hạn, lướt sóng kiếm lời và có 52,3% phục vụ mục đích đầu tư dài hạn và cho thuê.

Nguồn vốn chủ yếu các nhà đầu tư sử dụng là vốn tự có (chiếm 44%), tiếp đến là vốn vay từ bạn bè, người thân (35%) và chỉ có 20% nhà đầu tư trong tổng số 500 mẫu điều tra cho rằng sẽ sử dụng vốn vay ngân hàng.