22:06 01/03/2023

HoSE đưa cổ phiếu AMD vào diện đình chỉ giao dịch

Hà Anh -

HoSE sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu AMD từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch do công ty chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2022 quá 06 tháng so với thời hạn quy định...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã AMD-HOSE) rơi vào diện đình chỉ giao dịch.

Cụ thể, ngày 17/10/2022, HOSE đã ra quyết định về việc chuyển cổ phiếu AMD của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch do công ty này chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Công ty đã có công văn giải trình và biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, hết ngày 28/02/2023, quá 6 tháng so với thời hạn quy định (thời hạn công bố thông tin là ngày 30/08/2022), công ty vẫn chưa thực hiện công bố thông tin đến HOSE về báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 của Công ty.

HOSE cho biết, căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam: “Chứng khoán bị đình chỉ giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: a) Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên có soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định ”, cổ phiếu AMD đã rơi vào trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

HOSE sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu AMD từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch do công ty chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2022 quá 06 tháng so với thời hạn quy định.

Căn cứ quá trình khắc phục của công ty, việc xem xét đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết: “SGDCK sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện đình chỉ giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh báo hoặc kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục của tổ chức niêm yết. Đối với trường hợp quy định tại điểm a, c khoản i Điều này, tổ chức niêm yết được xác định là đã khắc phục khi thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố) và không vi phạm quy định về công bô thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 06 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị đình chỉ giao dịch hoặc kể từ ngày SGDCK xác định tổ chức niêm yết có vi phạm công bố thông tin gần nhất”.

Trước đó, HOSE đã có công văn yêu cầu AMD giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tục từ ngày 20/2 đến ngày 24/2/2023 với thị giá từ 1.170 đồng/cổ phiếu lên 1.640 đồng và chốt phiên ngày 1/3, giá cổ phiếu này lại giảm mạnh về ngưỡng 1.370 đồng/cp.

Theo văn bản giải trình, FLC Stone khẳng định chưa nhận biết được sự kiện, thông tin liên quan nào đã làm cho giá cổ phiếu AMD tăng trần 5 phiên liên tục và cổ phiếu AMD đã được niêm yết và giao dịch công khai trên HOSE nên việc biến động giá cổ phiếu là do cung cầu thị trường và tâm lý của nhà đầu tư tại từng thời điểm.

Như vậy, với việc AMD bị đình chỉ giao dịch, hiện nhóm cổ phiếu FLC chỉ còn mã chứng khoán KLF của CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS giao dịch phiên chiều do thuộc diện hạn chế giao dịch. Các mã còn lại là ROS bị hủy niêm yết, FLC, HAI, ART và GAB bị đình chỉ giao dịch với điểm chung của nhóm cổ phiếu FLC là vi phạm nghiêm trọng về nghĩa vụ công bố thông tin.