19:09 10/07/2022

Hưởng lợi từ giá thịt lợn, cổ phiếu DBC tăng 17,4% trong tuần

Thuỷ Tiên

Tuần vừa qua, DBC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. Ngoài việc phát hành thêm hơn 11,5 triệu cổ phiếu để nâng nâng số lượng cổ phiếu lưu hành thì DBC còn được giới chuyên môn cho rằng đang hưởng lợi từ giá thịt lợn hơi. Hiện giá thịt lợn hơi đã tăng lên mức 54.000-62.000 đồng/kg...

Hưởng lợi từ giá thịt lợn, cổ phiếu DBC tăng 17,4% trong tuần - Ảnh 1
Hưởng lợi từ giá thịt lợn, cổ phiếu DBC tăng 17,4% trong tuần - Ảnh 2
Hưởng lợi từ giá thịt lợn, cổ phiếu DBC tăng 17,4% trong tuần - Ảnh 3
Hưởng lợi từ giá thịt lợn, cổ phiếu DBC tăng 17,4% trong tuần - Ảnh 4
Hưởng lợi từ giá thịt lợn, cổ phiếu DBC tăng 17,4% trong tuần - Ảnh 5
Hưởng lợi từ giá thịt lợn, cổ phiếu DBC tăng 17,4% trong tuần - Ảnh 6
Hưởng lợi từ giá thịt lợn, cổ phiếu DBC tăng 17,4% trong tuần - Ảnh 7
Hưởng lợi từ giá thịt lợn, cổ phiếu DBC tăng 17,4% trong tuần - Ảnh 8
Hưởng lợi từ giá thịt lợn, cổ phiếu DBC tăng 17,4% trong tuần - Ảnh 9