14:00 20/07/2019

Hơn 91 triệu cổ phiếu DBC được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Thu Ngân

Sau 11 năm niêm yết DBC sẽ chính thức chuyển sang niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Tp HCM (HOSE)

Tính riêng quý 1/2019 Dabaco đạt 1.691 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24,2% so với quý 1 năm ngoái
Tính riêng quý 1/2019 Dabaco đạt 1.691 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24,2% so với quý 1 năm ngoái

Cổ phiếu DBC chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 18/3/2008. Như vậy, sau 11 năm niêm yết DBC sẽ chính thức chuyển sang niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Tp HCM (HOSE).

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco (mã chứng khoán DBC) được niêm yết toàn bộ gần 91,1 triệu cổ phiếu trên HOSE.

Như vậy, sau 11 niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) DBC sẽ chính thức chuyển sang niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Về cơ cấu cổ đông của Dabaco, hiện sở hữu nước ngoài đang chiếm 26,84%, các sở hữu khác là 73,16%.

Năm 2019 cũng là năm DBC đặt kế hoạch doanh thu cao nhất từ khi niêm yết với hơn 10.410 tỷ đồng. Chỉ tiêu lãi sau thuế DBC đặt ra là 356,4 tỷ đồng, trong đó, 306,4 tỷ đồng là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính, còn lại từ các lĩnh vực khác.

Tính riêng quý 1/2019 Dabaco đạt 1.691 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24,2% so với quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng, gần gấp đôi lợi nhuận đạt được quý 1/2018.

Tính đến hết quý 1/2019, tổng tài sản tăng 337 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, đạt 8.687 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng gần 320 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 5.921 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.966 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 1.469 tỷ đồng.

"Của để dành", Dabaco còn hơn 380 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 418 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và gần 1.140 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.