11:14 14/02/2023

Hủy niêm yết 710 triệu cổ phiếu FLC để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

Kiều Linh -

Toàn bộ gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ chính thức bị hủy niêm yết từ ngày 20/2/2023...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa ra quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC). Theo quyết định, toàn bộ gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ chính thức bị hủy niêm yết từ ngày 20/2/2023.

Nguyên nhân được HoSE đưa ra là do FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm O khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Trước đó, HoSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu FLC từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9/2022. Theo HoSE, FLC đã tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

HoSE cho hay FLC chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên dù đã quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2021, chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và chưa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm nay.

Hủy niêm yết 710 triệu cổ phiếu FLC để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư - Ảnh 1

Sắp tới, FLC sẽ triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 2, sau lần 1 tổ chức bất thành. Theo đó, cuộc họp sẽ diễn ra sáng 4/3 tại TP Hà Nội. Danh sách cổ đông tham dự lấy theo danh sách chốt ngày 4/2/2023. Nội dung chính của Đại hội lần này là việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Đặng Tất Thắng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 của Công ty tổ chức ngày 05/02/2023 không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông tham dự đại diện không đủ trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết của Công ty.