18:41 30/12/2014

KBC dự kiến lãi gấp 4 lần so với năm 2013

Hà Anh

Doanh thu tạm tính đối với hoạt động kinh doanh năm 2014 của KBC đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước

Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSSE) thông báo ước lượng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.

Theo đó, doanh thu tạm tính đối với hoạt động kinh doanh chính năm 2014 đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ ước tính gấp đôi kế hoạch đã đề ra, gấp 4 lần so với lợi nhuận năm 2013. Năm 2013, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ KBC đạt 69 tỷ đồng.

Năm 2014, KBC đặt kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 1.800 tỷ đồng và 160 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ KBC đạt 165 tỷ đồng.

KBC cho biết, trong năm 2014, nhờ hoạt động thu hút đầu tư FDI tăng trưởng mạnh, Khu công nghiệp Tràng Duệ - Hải Phòng ký được hợp đồng thứ hai với LG có quy mô 40ha.