08:06 01/08/2016

Kết quả kinh doanh SHB khả quan nửa đầu 2016

Hoàng Vũ

Tổng tài sản và lợi nhuận tăng, nợ xấu giảm và hệ số an toàn vốn được giữ ở mức khá cao

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">Tính đến cuối tháng 6/2016, tổng tài sản của SHB đạt 212.004 tỷ đồng.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px;">Tính đến cuối tháng 6/2016, tổng tài sản của SHB đạt 212.004 tỷ đồng.</span>
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa cập nhật kết quả kinh doanh cơ bản nửa đầu năm 2016, với các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ 2015.

Tính đến tháng 6/2016, tổng tài sản của SHB đạt 212.004 tỷ đồng, tăng 19,51%. Với quy mô này, SHB tiếp tục củng cố vị trí trong top 5 ngân hàng thương mại cổ phần lớn của Việt Nam (không có tỷ lệ sở hữu Nhà nước chi phối).

Các chỉ tiêu cơ bản khá của SHB cũng tăng trưởng khá mạnh trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ 2015. Tổng vốn huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 168.503 tỷ đồng, tăng 14,76%; tổng dư nợ tín dụng đạt 140.941 tỷ đồng, tăng 18,84%.

Tổng thu nhập thuần của SHB trong kỳ cập nhật trên đạt 1.749 tỷ đồng, tăng 21,46% so với cùng kỳ 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 523 tỷ đồng, tăng 9,19%.

Theo SHB, trong 6 tháng đầu năm nay ngân hàng luôn đảm bảo các tiêu chuẩn, giới hạn an toàn trong hoạt động. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm so với năm trước, đến cuối tháng 6/2016 được kiểm soát ở mức 2,2%. Tỷ lên an toàn vốn được giữ ở mức khá cao, 11,3% so với mức tối thiểu 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

SHB đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 9.486 tỷ đồng lên 11.197 tỷ đồng trong thời gian tới để nâng cao năng lực tài chính, đầu tư cơ sở vật chất cho việc phát triển mạng lưới, hiện đại hóa công nghệ. Phương án tăng vốn điều lệ cũng đã được đại hội đồng cổ đông thông qua hồi tháng 4/2016.

Ngoài ra, ngân hàng này đang thực hiện những bước cuối cùng trong kế hoạch sáp nhập Công ty Tài chính Vinaconex-Viettel (VVF), thúc đẩy các hoạt động kinh doanh liên quan.

Cụ thể, qua kế hoạch sáp nhập trên, ngân hàng này sẽ thành lập Công ty Tài chính SHB với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, nhưng sẽ không chồng chéo hay hạn chế sự phát triển của mảng tín dụng tiêu dùng của ngân hàng mẹ.

“SHB có định hướng và tiêu chí rất rõ ràng về phân khúc khách hàng và sản phẩm mục tiêu mà Ngân hàng SHB và Công ty Tài chính SHB sẽ tập trung phát triển. Ngân hàng SHB sẽ tập trung vào mảng các khách hàng có thu nhập cao, các khoản vay có giá trị lớn và các sản phẩm chủ yếu là cho vay mua nhà, sữa chữa và nâng cấp nhà cửa, mua ô tô phân khúc trung bình khá… được đảm bảo bằng tài sản của khách hàng.

Trong khi đó, Công ty tài chính SHB sẽ tập trung vào nhóm các khách hàng thu nhập trung bình khá trở xuống, các khoản vay có giá trị nhỏ như cho vay mua xe máy, đồ điện tử, đồ gia dụng và khoản vay không có tài sản bảo đảm…”, SHB cho biết.

Công ty Tài chính SHB được kỳ vọng là một nhân tố mới sẽ cùng để thúc đẩy mục tiêu mở rộng mạng lưới khách hàng, nâng cao thị phần bán lẻ và đóng góp cho lợi nhuận hợp nhất của ngân hàng trong thời gian tới.