17:54 11/08/2016

Khách hàng trả lượng lớn, nợ xấu quay đầu giảm

Minh Đức

Một lượng lớn nợ xấu đã được khách hàng trả trong nửa đầu năm nay

Các tổ chức tín dụng cũng đã sử dụng một phần dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu với 7,24 nghìn tỷ đồng, trong nửa đầu năm nay.<br>
Các tổ chức tín dụng cũng đã sử dụng một phần dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu với 7,24 nghìn tỷ đồng, trong nửa đầu năm nay.<br>
Theo thông tin Ngân hàng Nhà nước công bố chiều 11/8, nợ xấu đến cuối tháng 6/2016 đã giảm trở lại, chủ yếu nhờ khách hàng trả nợ.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 6/2016, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống là 2,58%, giảm so với mức 2,78% vào tháng 5/2016 và về gần mức 2,52% cuối 2015.

Ngân hàng Nhà nước tổng hợp số liệu do các tổ chức tín dụng và Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) báo cáo, tổng các khoản nợ xấu được xử lý trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 59,71 nghìn tỷ đồng (giảm 14,55% so với cùng kỳ năm trước).

Nợ xấu giảm vẫn tiếp tục do một phần chuyển sang VAMC, nhưng mức độ chỉ còn ở mức thấp so với những năm trước, chỉ 8,88 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Các tổ chức tín dụng cũng đã sử dụng một phần dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu với 7,24 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, chiếm phần lớn trong số nợ xấu đã xử lý được trong nửa đầu năm nay là từ khách hàng trả nợ, với 30,98 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, một nguyên nhân gián tiếp là tín dụng nửa đầu năm nay tăng trưởng khá mạnh với 8,16%, và tính đến ngày 29/7 đã tăng 8,54% so với cuối 2015, giúp mở rộng nhanh mẫu số tổng dư nợ và co hẹp bớt tỷ lệ nợ xấu.